Mały artysta

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 12.30 – 13.00
Prowadzące: mgr Eliza Ewert, Dorota Lubawy

Łąka kwietna

Wiosenne ptaszki

Wiosenne przebiśniegi

Zwierzęta w Afryce

Andrzejkowe dekoracje

Liście-origami

Godło Polski- origami

Dyniowe inspiracje

Jesienny jeż- wyczarowany z kasztanów

Jesienny wianek

Jesienne lampiony

Głównym celem koła ekspresji twórczej ,,Mały artysta’’ jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie: 

 • jego wrodzonych możliwości twórczych, 
 • poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej, 
 • kształtowania twórczej postawy.

Z celów i zadań ogólnych wynikają cele i zadania szczegółowe, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób aktywny i twórczy.  

Do celów szczegółowych należą:

 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata; 
 • wzbudzanie przeżyć estetycznych; 
 • wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu, 
 • wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych, 
 • wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci, 
 • stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
 • odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych, 
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
 • rozwijanie umiejętności odbierania przedmiotów i zjawisk w sposób polisensoryczny, 
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,  
 • obcowanie ze sztuką, 
 • obcowanie z przyrodą w różnych porach roku, 
 • poznawanie różnych technik plastycznych.