Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

Cele gimnastyki korekcyjnej:
1. Kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała.
2. Uświadomienie dziecku istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
3. Wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.
4. Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy.
5. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążanie stóp.
6. Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.
7. Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych.