Religia

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek o godz. 11.00-11.30

Prowadząca: mgr Jadwiga Pokrzywińska

W zajęciach z religii biorą udział dzieci,  których rodzice wyrazili chęć w formie pisemnej.

Na zajęciach  dzieci mają wiele wrażeń: tańczą, śpiewają jednocześnie poznając najistotniejsze elementy wiary. Wszystkie dzieci chętnie słuchają opowieści religijnych, które uczą nas, jak być człowiekiem dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało z wiarę i  odwagą. Dzieci poznają podstawy  wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera.

Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie,  w Kościele czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, krótki zarys historii zbawienia w oparciu o Pismo Święte, rok liturgiczny z istotą i znaczeniem najważniejszych uroczystości i świąt. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń z Panem Bogiem.

Katecheza, oparta na urozmaiconych metodach pracy z dzieckiem, uwzględnia metody aktywizujące: zabawę, piosenki, inscenizacje, opowiadania – otwiera wszystkie sfery osobowości dziecka. Angażuje umysł, wyobraźnię, uczucia, działania dziecka, przyczyniając się nie tylko do zdobycia wiedzy religijnej, lecz również rozwija je poznawczo, emocjonalnie i społecznie.

Niech Ci Boże będą dzięki, za te dary z Twojej ręki.
Jadwiga Pokrzywińska