Ubezpieczenie NNW dzieci

Przedszkole nie uczestniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia
w zakresie NNW dzieci.

Poniżej przedstawiamy kilka otrzymanych drogą e-mail propozycji ubezpieczenia na rok szkolny 2023/2024.

 • 1. MAXIMUS BROKER:
 • 2. Inter Risk Vienna Insurance Group:
 • 3. Super ubezpieczeni:

Super Ubezpieczenia Dzieci NNW

 • 4. UNIQA

W związku z nowym rokiem szkolnym, zwracam się z prośbą o umieszczenie linku na Państwa stronie internetowej, do oferty ubezpieczenia NNW szkolnego w firmie UNIQA.  Do wyboru dostępne są  4 elastyczne pakiety ubezpieczeniowe  dzięki czemu Rodzic/Opiekun dziecka  może dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb. Zakres ubezpieczenia obejmuje uprawianie sportów bez dodatkowej składki.Naszą ofertę rozszerzyliśmy dodatkowo o hejt w internecie, który w obecnych czasach stanowi bardzo powszechne zagrożenie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Hejt w internecie obejmujepomoc prawną, wsparcie specjalisty IT oraz konsultacje z psychologiem (online lub stacjonarne) w przypadku, gdy ubezpieczona młoda osoba zostanie znieważona, pomówiona lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jej życia prywatnego. Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, która chroni w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody osobom trzecim.Polisę można zakupić już od 43 zł za cały rok. Poniżej znajduje się link, który bezpośrednio przekieruje Rodzica/Opiekuna  na stronę gdzie można zakupić ubezpieczenie w ciągu zaledwie kilku minut bez wychodzenia z domu. Korzystając z poniższego linka uzyskuje się rabat w wysokości 10% na zakup ubezpieczenia dla dziecka – wystarczy użyć kodu: SZKOLNE10 
https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=550726&PartnerId2=LP

Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą,  jeśli pojawią się pytania  zapraszam do bezpośredniego kontaktu
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Biuro  UNIQA – 91 433 63 77Magdalena Leśkiewicz 693 593 033

Agencja Generalna UNIQA71-667 Szczecinul. Księcia Warcisława I 27/U-2tel. 91 433 63 77kom.  605 548 598, 693 593 033
www.uniqa-szczecin.pl

PID

OWU_szkolne

Oferta i karta produktu

 • Maximus Broker we współpracy w Colonnade

Dzień dobry,
zachęcamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży przygotowaną przez Maximus Broker we współpracy w Colonnade. Prosimy o udostępnienie oferty pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Polisy zostały przygotowane w formie tzw. grup otwartych, więc każda osoba zainteresowana może z nich skorzystać i wykupić ubezpieczenie dla swojego dziecka.

Wykupując ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży za naszym pośrednictwem zyskujecie Państwo:

 • wysokie sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu – do 80 000 PLN
 • DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZA POBYT W SZPITALU – wysoki limit z tytułu świadczenia szpitalnego (100 zł/dzień), a także podwójne świadczenie w przypadku pobytu na OIOM (200 zł/dzień)
 • dostęp do WIZYT DOMOWYCH EKARZA LUB PIELĘGNIARKI (i nie tylko!) w ramach wsparcia assistance medycznego po NW
 • POMOC W SZYBKIM POWROCIE DO ZDROWIA – zwrot kosztów leczenia w wyniku NW (na terenie całego świata), zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW (zęby mleczne nie są wyłączone)
 • OCHRONĘ NAWET DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH – ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie amatorskiego uprawiania sportu (zgrupowania, zawody, treningi, obozy, szkolne i pozaszkolne kluby sportowe)
 • POMOC W NADRABIANIU ZALEGŁOŚCI – tzw. świadczenie edukacyjne związane z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach na skutek NW
 • ZWROT KOSZTÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ, jeżeli na skutek NW dziecko nie będzie mogło w niej uczestniczyć
 • ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA RODZICA w związku z hospitalizacją dziecka (od 50 zł/dzień)
 • ŚWIADCZENIE BÓLOWE – wypłacane w przypadku NW, który wymagał interwencji lekarskiej, a nie podlega wypłacie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
 • A POZA TYM m.in. szeroki katalog chorób w ramach poważnego zachorowania, świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza, koszty przebudowy domu i modyfikacji podjazdu, koszty operacji plastycznych itp.

WAŻNE! Przygotowana przez nas oferta może być przez Państwa udostępnionarodzinie czy znajomym.

Umowy ubezpieczenia są zawierane na podstawie oferty Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce dla klientów Maximus Broker sp. z o.o. i OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, A TAKŻE W ZWIĄZKU Z NAUKĄ LUB ODBYWANIEM PRAKTYK UCZNIOWSKICH (School Protect) zatwierdzonych przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce w dniu 4 kwietnia 2023 r., dostępnych na stronie: https://www.colonnade.pl/dla-firm/ubezpieczenia-osobowe/ubezpieczenie-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dla-dzieci w części „Dokumenty do pobrania”. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Zadaniem tego materiału jest przedstawienie warunków ubezpieczenia w przystępny i skrótowy sposób, w związku z czym niezbędne jest stosowanie uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Warunki ubezpieczenia, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w wymienionych wyżej OWU. Program ubezpieczenia ma charakter otwarty. Ubezpieczającym jest Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość z siedzibą w Toruniu, a umowa ubezpieczenia jest zawarta za pośrednictwem Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Statut stowarzyszenia oraz informacje, o których mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy o działalności ubez­pieczeniowej i reasekuracyjnej, znajdują się na stronie: www.osobowe.soubp.pl

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Wojciechowska

Ulotka_Colonnade_2023_GRUPY OTWARTE_AW

 • TU COMPENSA

Szanowni Państwo,
W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJACYM SIE TERMINEM WYBORU UBEZPIECZENIA OD NNW DZIECI I MŁODZIEŻY NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 W ZAŁACZENIU PRZESYŁAM OFERTĘ TU COMPENSA Z LINKIEM DO SAMODZIELNEGO ZAKUPU PRZEZ  RODZICÓW . 
PROSZĘ O PRZEKAZANIE LINKU DO ZAKUPU POLISY RODZICOM ,CO POZWOLI IM NA SAMODZIELNY WYBÓR I ZAKUP INDYWIDUALNEJ  POLISY DLA DZIECKA  NA KORZYSTNYCH WARUNKACH   POLISY  GRUPOWEJ Z WYRAZAMI SZACUNKU   
KATARZYNA IGNACZAK
NAUCZYCIELSKA AG.UBEZP.TEL 600149487 katarzynaignaczak@nauczycielska.pl

Oferta COMPENSA