Basen

Zajęcia terapeutyczne, kształtowanie współdziałania w grupie