Programy i projekty zewnętrzne

Programy i projekty zewnętrzne w roku szkolnym 2023/2024

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023

Przybliżenie dzieciomtematyki praw dziecka. Zaangażowanie społeczności przedszkolnej i lokalnej w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
Zorganizowanie obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”

Włączenie społeczności szkolnych i przedszkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Ogólnopolski konkurs plastyczny na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej pt.: „Ten magiczny czas…”, którego organizatorem jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Promowanie wśród dzieci zainteresowań filatelistycznych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.

Program „Dobre sposoby na zakaźne choroby” realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nakle nad Notecią

Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych

Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”

Pielęgnowanie pamięci o naszych bohaterach, szczególnie tych związanych z historią regionu

Ogólnopolska kampania „Przytul się do drzewa – II Edycja

Zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczulenie na rzeczy, które mogą nieświadomie doprowadzić do pożaru

Ogólnopolska akcja „Sprzątania Świata-Polska 2023!”

Edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Programy profilaktyczne podejmowane przez Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, tj. 

  1. „Czyste powietrze wokół nas:, 
  2. „Skąd biorą się produkty ekologiczne”, 
  3. „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”, 
  4. „Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb”,
  5. „Dobre sposoby na zakaźne choroby” 

Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw .

Ogólnopolski projekt informacyjno – edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”, realizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie całego kraju, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz nabycie umiejętności ich identyfikacji, a także postępowania w sytuacji ich wystąpienia oraz popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dorosłych uczestników ruchu drogowego i wsparcie merytoryczne pracowników placówek oświatowych w zakresie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Programy i projekty zewnętrzne w roku szkolnym 2022/2023

1.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw .

2.Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzony przez Fundację BOŚ (rok szkolny 2022/2023)

Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do aktywności fizycznej.

3.Kampania Społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” (12.10.2022-19.10.2022)

Upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku poprzez realizację określonych zadań w projekcie.

4.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Finanse? A co to takiego?”

Szerzenie wiedzy finansowej wśród dzieci przedszkolnych, zaciekawienie ich tematem oraz zachęcenie nauczycieli do podejmowania tematu podczas zajęć dydaktycznych.

5.Ogólnopolska akcja Góra Grosza

Zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

6.Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

7.Ogólnopolska akcja „Sprzątania Świata-Polska 2022!”

Edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

8.Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”

Włączenie społeczności szkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

9.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”, III edycja (03.10.2022-31.05.2023)

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

10.Projekt edukacyjny „Zdrowo i sportowo” (grudzień 2022-kwiecień 2023)

Aktywizacja ruchowa dzieci, zachęcenie do zdrowego odżywiania i odpoczynku.

11.Akcja edukacyjna Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Nakle nad Notecią „Bezpieczne ferie”

Zwiększenie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, poprzez m.in. promowanie odpowiedzialnych zachowań na lodowisku czy stokach narciarskich, w celu zapobiegania zdarzeniom, które mogą stać się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia.

12.VIII Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno- fotograficzny organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie

Rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych; wspomaganie rozwoju mowy dziecka; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

13.Ogólnopolski konkurs plastyczno-językowy „DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA OCZAMI DZIECKA”

Zachęcenie do aktywności dzieci w procesie zdobywania wiedzy; stwarzanie warunków i sytuacji pobudzających dzieci do aktywności, kierowanie ich działalnością poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwanie nad jej wykorzystaniem; kształtowanieu dziecka pozytywnego nastawiania do nauki języka obcego; poszerzenie wiedzy o otaczającym świeciepoprzez zainteresowania kulturą, obyczajami i obchodzonymi świętami krajów anglojęzycznych; popularyzowanie wiedzy na temat Świętego Patryka, Irlandii, mitologii irlandzkiej i zwązanego z tym słownictwem (Leperchaun, rainbow, pot of gold, goldencoin, harf, shamrock itp.); zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej; promocja placówki, do której uczęszcza dziecko.

14.Akcja edukacyjno-informacyjna „Dzieciaki Mleczaki”

Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

15.Projekt pn. „Dobrze Kiedy Wiemy. Wiemy Kiedy Dobrze – opracowanie i wydanie publikacji na temat spektrum autyzmu” realizowany przez Fundację FORMY w partnerstwie z Fundacją Primo Diagnosis wspłfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zachęcenie czytelników do aktywności w pomocy w pokonywaniu barier i przezwyciężeniu stereotypów związanych z autyzmem, tkwiących w świadomości społecznej.  

16.Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Wydział Psychologii w zakresie badań rozwoju 
językowego u dzieci jednojęzycznych i dwujęzycznych

Określenie tego, jak przebiega rozwój językowy polsko-norweskich dzieci wielojęycznych i ich jednojęzycznych rówieśników w Polsce i w Norwegii. Zebrane dane bądą stanowiły punkt odniesienia w późniejszej praktyce diagnostycznej i pozwolą poprawić standardy diagnozy poziomu rozwoju językowego.

17.Ogólnopolski projekt informacyjno – edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”, realizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie całego kraju, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz nabycie umiejętności ich identyfikacji, a także postępowania w sytuacji ich wystąpienia oraz popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dorosłych uczestników ruchu drogowego i wsparcie merytoryczne pracowników placówek oświatowych w zakresie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

18.ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI (zbiórka charytatywna)

Wyrabianie nawyku segregacji odpadów i oddzielania nakrętek od opakowań oraz usprawnienie recyklingu odpadów opakowaniowych.

18. Niebieskie Igrzyska 2023 organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na temat autyzmu, promocja postawy, że każdy może być sportowcemi każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi, zintegrowanie działań wokół obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, integracja oraz rozwijanie i wzmacnianie więzi poprzez konkurencje drużynowe, doskonalenie sprawności motorycznych, kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł, rozwijanie zdolności podejmowania działań w różnych sytuacjach, uczenie zgodnej pracy i zabawy

19. Projekt „Poznaj swojego sąsiada” realizowny przez Centrum Rozwoju Lokalnego finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Edukacja międzypaństwowa dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym bedących przedszkolakami/uczniami polskich oraz czeskich przedszkoli/szkół podstawowych.