Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Prowadząca: mgr Sara Dittrich

Pedagog specjalny przy współpracy z nauczycielami, specjalistami oraz psychologiem prowadzi badania i działania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci. Pedagog specjalny pomaga określać mocne strony, predyspozycje i uzdolnienia dzieci. Wspiera wychowawców grup i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dostosowuje sposoby i metody pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.


Kończąc temat muzyczno – jesienny dzieci miały możliwość wykonania własnego instrumentu, później zagrania na nim do piosenek o tematyce deszczowej

Dzisiejszy Dzień Dyni na zajęciach z pedagogiem specjalnym. Dzieci poznały wierszyk o dyni. Ćwiczyły prawidłowe trzymanie nożyczek. Poprzez karmienie dyni klockami dzieci nazywały i wskazywały podane kolory.

W ramach zajęć z pedagogiem specjalnym zaczynamy tematykę muzyczną. Dziś dzieci poznały nazwy niektórych instrumentów. Miały możliwość zagrania na nich. Dzieci odtwarzały rytmy, oraz układały swoje.

Dzieci ćwiczyły motorykę małą przez wycinanie, prawidłowe trzymanie nożyczek. Najlepszą zabawą były ćwiczenia z wykorzystaniem cieczy nienewtonowskiej. Dzieci dotykiem poznawały właściwości tej cieczy. Ozdabiały dodając brokat, sprawdzały jak zachowują się zatopione w niej różne przedmioty.

Dary jesieni. Dzieci ćwiczyły zmysły. Dotykiem sprawdzały fakturę, kształt darów jesieni. Stymulowały wzrok przez układanie rytmów oraz tworzyły kompozycje według uznania własnego. Na koniec stworzyły obrazek odbijając w farbie dary jesieni.

W ramach zajęć z pedagogiem specjalnym dzieci poznawały jesień. Głównym założeniem było dążenie do poprawy i rozwoju poznawczego, oraz sprawności manualnej i graficznej poprzez poznawanie oznak jesieni. Dzieci rozwijały sprawność motoryki małej ( wycinały nożyczkami, wyklejały plasteliną ) i wykonywały ćwiczenia usprawniające pamięć.