Zajęcia psychologiczne

Prowadząca: mgr Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak

Okres przedszkolny to czas, w którym rozwój przebiega bardzo dynamicznie. Zmiany w zakresie interakcji społecznych, możliwości emocjonalnych, pamięci, zdolności rozumowania, koncentracji uwagi oraz wszystkich innych obszarów funkcjonowania ludzkiego są wówczas bardzo liczne. Stąd niezwykle ważna jest rola psychologa przedszkolnego.

Opieka psychologiczna ma na celu nadzorowanie, wspomaganie i stymulowanie wszystkich sfer rozwoju dziecka. Psycholog pomaga budować zasoby pozwalające na poruszanie się w złożonej i zróżnicowanej rzeczywistości oraz dba o to, aby rozwój był wszechstronny i harmonijny.

Psycholog prowadzi zajęcia nie tylko dla dzieci, które posiadają orzeczenia i/lub opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Jego działania obejmują również pomoc w:

– procesie adaptacji,
– kształtowaniu umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć,
– nauce radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
– radzeniu sobie z różnego rodzaju lękami,
– rozwijaniu empatii i umiejętności współpracy,
– nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami,
– rozwijaniu umiejętności poprawnego komunikowania się,
– budowaniu poczucia własnej wartości,
– zapobieganiu zachowaniom agresywnym,
– stymulowaniu pamięci i koncentracji uwagi,
– rozwijaniu umiejętności myślenia logicznego,
– rozbudzaniu ciekawości poznawczej i wzbogacaniu wiedzy.

Psycholog przedszkolny służy pomocą i wsparciem także nauczycielom oraz rodzicom i opiekunom. Warto zgłaszać się do niego w sytuacji, gdy pojawia się niepewność odnośnie tego, czy rozwój sfery emocjonalnej, społecznej, intelektualnej lub komunikacyjnej przebiega prawidłowo. Poza tym z psychologiem rozmawiać można nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach.

Najważniejsze jednak, aby nie czekać, aż niepokojąca sytuacja sama ulegnie poprawie. Im wcześniej zostaną podjęte odpowiednie działania, tym lepsze efekty można uzyskać!

Zabawy rozwijające umiejętności emocjonalne.

Złośnik, Smutasek czy Wesołek? Tym razem dzieci pomagały Kolorowemu Potworkowi uporać się z bałaganem uczuć. Przedszkolaki porządkowały emocje, uczyły się opowiadać o swoim samopoczuciu oraz wymyślały własne sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Każdy z nas jest czasem kolorowym potworkiem, ale właśnie dzięki temu jest tak barwnie i nigdy się nie nudzimy.