Język angielski

Prowadząca: n-l j. angielskiego mgr Eliza Ewert

W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego  odbywają się w każdej grupie dwa razy w tygodniu po 30 minut. Celem zajęć jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Na etapie przedszkolnym nauka języka angielskiego zakłada przede wszystkim rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i w dalszej kolejności rozwój sprawności mówienia.

W trakcie zajęć dzieci odgrywają rólki, śpiewają piosenki, recytują rymowanki, bawią się w zgadywanki, grają w gry dydaktyczne.

 Metody stosowane na języku angielskim:
• TPR – Total physical response ( reagowanie całym ciałem)
• Audiolingwalna ( nacisk położony jest na słuchanie, potem dziecko zaczyna mówić , czytać i pisać)
• Audiowizualna ( technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy technicznych takich jak: tablica multimedialna, projektor, komputer)
• Action-based Approach (na podstawie gier i zabaw dostosowanych do wieku)

Gry stosowane   podczas zajęć są zróżnicowane pod względem stopnia trudności materiału – od poziomu słowa do zdania, rozwijają  słuchanie, mówienie  w języku angielskim. Służą do wprowadzania każdej treści językowej- słownictwa, zwrotu, gramatyki etc. Na zajęciach stosowane są  zabawy typu: ,,Simon says”, zabawy ruchowe, słuchanie nagrań itp., zgadywanki typu: Yes/No, głuchy telefon, rozpoznawanie rzeczy schowanych w woreczku itp.

Animals- utrwalanie nazw zwierząt domowych