Ogłoszenie MGOPS w Szubinie

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Szubinie informuje,


że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie ciepłego posiłku dla dzieci w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wnioski o pomoc przyjmowane są od sierpnia 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34.