Wychowawcy grupy

Wychowawcy:
p. Małgorzata Łuksztet
p. Sara Dittrich

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne:
p. Wanda Zygmunt-Król