Galeria - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszym przedszkolu odbył się 20 i 21 listopada br.w ramach akcji organizowanej przez UNICEF.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Dzieci z tej okazji  przyszły ubrane na niebiesko, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

We wszystkich grupach  zostały  przeprowadzone  zajęcia o prawach dziecka  z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz  odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Dzieci obejrzały film oraz prezentację multimedialną o prawach dziecka. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.