Przyrody znaki poznają przedszkolaki

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 10.30 – 11.00
Prowadząca: mgr Małgorzata Łuksztet

ISTOTA PROGRAMU, ZAŁOŻENIA I KIERUNEK:

  1. Możliwość wpływania na stymulację zmysłów.
  2. Możliwość obserwacji i zaciekawienia światem przyrody.
  3. Angażowanie dzieci w współtworzenie ścieżek, grządek, do prac porządkowych, itp.
  4. Zajęcia, gdzie dzieci uczą się pielęgnacji roślin, pracy w zespole oraz  odpowiedzialności.
  5. Możliwość obserwacji przez przedszkolaków różnych faz rozwoju roślin, poznania warunków potrzebnych do ich wzrostu tj. woda, gleba, powietrze, słońce.
  6. Przestrzeń wolna od czynników wywołujących stres, lęk.
  7. Poznawanie zjawisk atmosferycznych.
  8. Zajęcia, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci.

KIERUNEK: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.