informacja

Prosimy rodziców, którzy zadeklarowali pomoc przy festynie z okazji Dnia Dziecka o dostarczenie kawy, herbaty, serwetek do poszczególnych grup przedszkolnych w terminie do 31 maja br. a ciasta 1 czerwca od godz. 8 do godz. 13 do kuchni. Dziękujemy za wsparcie.


Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy
na spotkania wychowawców grup
z rodzicami podsumowujące rok szkolny 2022/2023

24 maj 2023r. (środa), godz. 16.30
grupa Biedronki, grupa Muchomorki, grupa Stokrotki

25 maj 2023r. (czwartek), godz. 16.30
grupa Wróbelki

Dnia 24 maja br. w godz. 16.30 – 17.30 dyżur będą pełnić specjaliści do Państwa dyspozycji.

Gratulujemy :)

Wyniki ogólnopolskiego konkursu „Mój świat”

Serdecznie gratulujemy naszym przedszkolakom z grupy Wróbelki: Lenie Bartoszewicz i Bartłomiejowi Czaczykowi za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój świat”, organizowanym przez Przedszkole Chatka Puchatka w Gliwicach.

Cieszymy się, że zechcieli podzielić się swoimi przeżyciami, zainteresowaniami i emocjami oraz z pomocą pani psycholog przelać je na papier. Jesteśmy z nich bardzo dumni!

Wyniki na stronie: Chatka Puchatka Przedszkole Niepubliczne | Gliwice | Facebook

================================================================

Bardzo dziękujemy Naszym Przedszkolakom: Lenie Bartoszewicz i Bartłomiejowi Czaczykowi za reprezentowanie Naszego Przedszkola w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój świat”, organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gliwicach. Celem konkursu było m.in. pobudzanie do twórczości artystycznej, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i stymulowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki i trzymamy kciuki.

Podziękowania:)

Szanowni Rodzice i Pracownicy…

W imieniu pani Małgorzaty Majdan składamy podziękowania wszystkim darczyńcom za przekazane  wsparcie rzeczowe, okazane serce i wrażliwość.

Niebieskie Igrzyska

Ogólnodostępne materiały Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka na temat autyzmu

 • Film „Autyzm. Każdy ma swój Everest” (17 min.) – tutaj.
 • Film „Czym jest zaburzenie ze spektrum autyzmu?” (9 min.) – tutaj.
 • Webinar „Diagnoza i terapia młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu” (75 min.) – tutaj.
 • Webinar „Autyzm a dysleksja, w dzieciństwie i dorosłości” (90 min.) – tutaj.
 • Webinar ”Terapia dziecka z autyzmem z perspektywy rodzica” (80 min.) – tutaj.
 • Webinar „Dorosłość osób z autyzmem” (80 min.) – tutaj.
 • Czym jest autyzm – tutaj.
 • Darmowy test przesiewowy online (M-CHAT-R) pod kątem autyzmu u dzieci w wieku 16-30 miesięcy- tutaj.
 • Objawy autyzmu u dzieci – tutaj.
 • Objawy zespołu Aspergera (w ICD 11 kwalifikowany również jako ASD) – tutaj.
 • Darmowy test przesiewowy online (ASAS) pod kątem zespołu Aspergera u dzieci w wieku 5-12 lat – tutaj.
 • Prawidłowy rozwój dziecka – tutaj.
 • Kanał Youtube Fundacji IWRD – tutaj.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twórczość Wandy Chotomskiej w oczach dziecka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Twórczość Wandy Chotomskiej w oczach dziecka”organizowanym przez Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Warszawie, objęte honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem Wandy Chotomskiej.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości popularnej poetki i pisarki dla dzieci, będącej patronką naszego przedszkola, Wandy Chotmskiej, a co za tym idzie rozwijanie zainteresowań czytelniczych – wzbogacanie wiedzy i przeżyć dziecka poprzez kontakt z literaturą, tworzenie sytuacji edukacyjnych do aktywnego przeżywania poznanych utworów literackich. Konkurs ma także wspierać założenia dydaktyczne zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, w obszarze rozwoju poznawczego; doskonalić sprawność manualną przedszkolakóworaz rozwijać umiejętności plastyczne.

Na prace czekamy do 21 kwietnia 2023r. Prace dostarczamy do nauczycieli poszczególnych grup.

Spośród wykonanych prac, dwie wybrane komisyjnie zostaną przekazane do organizatowa konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI

np. z butelek po szamponach, sokach, chemii gospodarczej, wodach źródlanych i mineralnych, nakrętek kartonów po mleku, kartonów po sokach itp.

Dochód ze zbiórki nakrętek w całości przeznaczony jest na cel charytatywny.

Celem konkursu jest wyrabianie nawyku segregacji odpadów i oddzielania nakrętek od opakowań oraz usprawnienie recyklingu odpadów opakowaniowych.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasz Zamość”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu nakielskiego.

Termin: 20.09.2023 r.

Autobus szkolny

Przerwa świąteczna

W dniach 6,7 i 11 kwietnia 2023r.

(czwartek, piątek i wtorek) dowóz

i odwóz dzieci we własnym zakresie.

Dziękujemy :)

Serdecznie dziękujemy dzieciom za reprezentowanie Naszego Przedszkola w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Fotograficznym „Sprawne minki Szymka i Sabinki” organizowanym przez Zepół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie.

Dziękujemy :)

Serdecznie dziękujemy dzieciom za reprezentowanie Naszego Przedszkola w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Językowym „Dzień świętego Patryka oczami dziecka” organizowanym przez Przedszkole Publiczne Chatka Małolatka w Krakowie.

Chwalimy się :)

W związku z realizacją priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w obszarze Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dzieci z grupy stokrotki wzięły udział w konkursie Rozśpiewane, roztańczone kujawsko-pomorskie.

Trzymamy kciuki!!! Zwycięzcy konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody, a laureaci zaprezentują swoje umiejętności.

Przedszkolny Konkurs Plastyczny „Kolorowa skarpetka – symbol tolerancji i zrozumienia’’.

Przedszkolny Konkurs Plastyczny  
„Kolorowa skarpetka – symbol tolerancji i zrozumienia’’.

Temat prac jest dość obszerny i pozostawia ogromne możliwości twórcze. Motywem przewodnim konkursu są osoby z zespołem Downa, ich radości i miłości, a także ich smutki i troski, ich zabawy, psoty, harce. Możecie namalować integrację osób z zespołem Downa ze środowiskiem, w którym mieszkają; wyraz Waszej tolerancji i zrozumienia. Codzienną rehabilitację, niepasujący chromosom lub kolorową skarpetkę, która jest symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Zachęcamy wszystkie dzieci, grupy przedszkolne, szkolne, instytucje i całe rodziny do wzięcia w dłonie kredek, pasteli, pisaków, farb i innych materiałów, za pomocą których stworzycie wspaniałe dzieła!

Cele konkursu:
– uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa
– zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji
– rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi
– kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości
– rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki przestrzennej (malarstwo, rysunek, collage, technika własna i inne). Każdy uczestnik może z pomocą rodzica/opiekuna  wykonać jedną pracę  zgodną z tematem konkursu, odpowiednim dla swojego wieku, poziomem zrozumienia zagadnienia i umiejętnościami plastycznymi. Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę zgodnośc z tematem wykonania pracy, estetykę, pomysłowośc. Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje, niesamowite pomysły, wzruszające interpretacje
i szczerość bijąca z Waszych dzieł!

Na wasze prace czekamy do 20 marca 2023 r.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
21 marca. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej przedszkola przedszkole3.szubin.pl.  

Organizator: Eliza Ewert, Dorota Lubawy, Sylwia Szweda

Szanowni Rodzice, Opiekunowie…

Informujemy, że w naszym przedszkolu istnieje możliwość wypożyczenia publikacji SPEKTUM AUTYZMU – SPOJRZENIA” red. naukowa: Iwona Bołtuć, Małgorzata Dworzańska.

Publikacja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podziękowanie

„Stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa”
wystawa prac plastycznych 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w przygotowaniu wystawy tematycznej.

Celem wystawy jest:

 • zaprezentowanie wybranej stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiedzi artystycznej

Format : A3, A4
Technika dowolna: np.: farby, malowanie palcami, kredki, ołówek, wyklejanki, kredki pastelowe, mazaki, kolaż , witraż i inne wg uznania.
Dziecko może wykonać pracę samodzielnie lub we współpracy z rodziną.

Termin składania prac do 15 III 2023r. u wychowawców 

Wystawa prac odbędzie się w kościele św. Marcina w Szubinie od 19 III 2023r.

Organizator:
Jadwiga Pokrzywińska

GABINET STOMATOLOGICZNY Szkoła Podstawowa nr 2

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szkoła Podstawowa nr 2

w Szubinie ul. Tysiąclecia 1


Przyjmuje dzieci i młodzież do 18 roku życia w ramach umowy z NFZ .

Lekarz stomatolog Beata Biedroń tel. kontaktowy 608-473-650

Zakres wykonywanych zabiegów:
– przeglądy jamy ustnej, wizyty adaptacyjne dla najmłodszych pacjentów,
– leczenie próchnicy zębów mlecznych oraz stałych (wyłącznie materiałami światłoutwardzalnymi białymi)
– profilaktyka (lakowanie, fluoryzacja),
– leczenie kanałowe.

nominacja

Odpowiedź Samorządowego Przedszkola nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie na nominację.

Nominujemy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Szubinie

Market Budowlany Hipper w Szubinie

ZMIANA GODZIN ODWOZU

ZMIANA GODZIN ODWOZU

W dniu 21 grudnia 2022r.
odwozy we wszystkich kierunkach o godz. 13.30

W dniu 22 grudnia 2022r.
odwozy we wszystkich kierunkach o godz. 10.30

Dnia 19.12.2022r. w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie we współpracy z Pracownią Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej Panią dr n. społ. Karoliną Nowak odbyło się szkolenie dla pracowników przedszkola pn. „Współpraca ze skonfliktowanymi rodzicami”.

Jednym z wielu priorytetów naszej placówki jest partnerska współpraca z rodzicami, dzięki której zamierzone cele mają większe szanse na powodzenie.

Zadanie dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Szubinie na rok 2022.

Z przyjemnością informujemy, że podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego zebrano kwotę 2 070,00 zł, którą przekażemy na atrakcje naszych przedszkolaków.

Dziękujemy
Zapraszamy za rok 🙂

Wigilia przedszkolna

20.12.2022r. (wtorek)

Wigilia przedszkolna

8.30 – śniadanie


10.00 – Jasełka


11.00 – obiad wigilijny


13.00 – podwieczorek

CO SŁYCHAĆ W WIOSCE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA?

Mimo niskich temperatur za oknem, w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie nie zwalniamy tempa. Podczas przedświątecznych zajęć z panią psycholog, dzięki mocy wyobraźni „Wróbelkom” udało się przenieść do wioski Świętego Mikołaja.

Czytaj więcej…

Moja Bożonarodzeniowa Choinka

Serdecznie dziękujemy dzieciom za reprezentowanie

Naszego Przedszkola w Konkursie plastycznym

„Moja Bożonarodzeniowa Choinka”.

Pierwszy cykl

spotkań za nami.

Dziękujemy za

aktywny udział.


Zapraszamy na

kolejne

spotkania.

Chwalimy się:)

Z przyjemnością informujemy, że Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie znalazło się w gronie zwycięzców drugiej edycja programu grantowego mFundacji  „Rosnę z matematyką”.

W drugiej edycji programu, skierowanej do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całego kraju, wpłynęło 562 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 137 projektów od 2-5 tys. Nasza placówka uzyskała kwotę 5 tys.

Głównym celem naszego projektu „Matematyka dla Ksyka” realizowanego od lutego 2023-maja 2023 roku jest aktywizacja rodziców w procesie matematycznym swoich dzieci zarówno w przedszkolu, jak  i w domu oraz uświadomienie im poprzez uczestniczenie w warsztacie ze specjalistą, że od najmłodszych lat powinni udzielać wsparcia emocjonalnego swoim dzieciom w sytuacjach trudnych – również tych matematycznych. Projekt zakłada cykl zajęć dla wszystkich dzieci ukazujących, że matematyka jest ciekawa i codziennie obecna w ich życiu. Zakupione zostaną również urządzenia wielofunkcyjne dla przedszkola.

Szanowni Rodzice…

Informujemy, że zaplanowany na grudzień 2022r. pokaz zwierząt egzotycznych w związku z niską frekwencją dzieci odbędzie się w styczniu 2023r. Istnieje jeszcze możliwość zapisów.