11.03.2019r. DRZWI OTWARTE

9.30 – 9.40 – spotkanie z dyrektorem

9.40 – 10.30 – występy dzieci

10.30 – 11.00 – NOWOŚĆ – prezentacje zajęć zooterapeutycznych z udziałem zwierząt

11.00 – 11.45 – zabawy integracyjne w grupach

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę

Terminarz rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020

  • 19.02 – 01.03. 2019 roku –   składanie przez rodziców deklaracji na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
  • 04.03 – 29.03. 2019 roku – składanie wniosku o przyjęcia  dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
    w szkole podstawowej po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole.
  • 15.04.2019 roku – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.
  • 16.04 – 19.04 2019 roku – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 26.04.2019 roku – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • do 30.04 2019 roku – dyrektor przedszkola/szkoły powiadomienia pisemnie rodziców o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.