Tygodniowy plan pracy  od 01.06 do 05.06.2020r.
Temat: Niby tacy sami, a jednak inni

PONIEDZIAŁEK (01.06.2020)

DZIEŃ DZIECKA
Mowa

1.Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami

Ruch to zdrowie – 10 pomysłów na domowe zabawy ruchowe

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1.Wspólne słuchanie piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”
2.Zapraszamy do obejrzenia filmu „Prawa dziecka”
3. Wspólne pieczenie ciasteczek z okazji „Dnia Dziecka”

Odczytaj wspólnie z rodzicem przepis na ciasteczka i je wykonaj.

Smacznego !!!

4. Zabawy na Dzień Dziecka
5. Certyfikat na Dzień Dziecka

WTOREK (02.06.2020r)

Muzyka
1. Słuchanie piosenki „ Jesteśmy dziećmi”

Matematyka

1. Zabawy matematyczne z zastosowaniem wagi szalkowej „Co jest cięższe, a co lżejsze?

W każdej parze pokoloruj to, co jest cięższe

Obejrzyj obrazki. Pokoloruj tyle kwadracików obok rysunków misia i lalki, ile jest odważników na szalkach podczas ich ważenia. Co jest cięższe – miś czy lalka?

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 54-55

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1. Indiański Taniec – zabawy ruchowe przy piosence
2. Zabawy z balonami
3. Eksperymenty z bańkami mydlanymi
4. Zapraszamy do obejrzenia „ Dzieci z różnych  stron świata”

ŚRODA (03.06.2020r)

Plastyka
1. Praca plastyczna „Dzieci z całego świata” – pokoloruj ilustrację

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Sport – zabawy z dzieckiem w domu – ćwiczenia w dwójkach

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 56
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 56 -57

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1. Słuchanie piosenki – Kolorowe dzieci
2. Puzzle – dzieci
3. Pokoloruj według wzoru

Czwartek (04.06.2020r)

Mowa
1.Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk „Moje uczucia”

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były,
i tego, że odwiedziny babci już się skończyły.
Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu,
i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu.

Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek.
Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę.
W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina,
że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija.

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje,
tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer.
Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci,
po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci.

Rozmowa na temat tekstu
− Co mieszka w sercu?
− Czy zawsze jest nam wesoło?
− Czy zdarza się, że coś was smuci?
− Czy zdarza się, że coś was złości?

Muzyka

 1. Słuchanie piosenki „Nasze emocje”

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 58

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1.„Bajka o emocjach” – zapraszamy do wspólnego oglądania
2.Zapraszamy do układania puzzli
3.Śpiewamy i pokazujemy
4.Znajdź i połącz takie same miny

Piątek (05.06.2020r)

Plastyka
1. Zabawa plastyczna „Latające balony” z guzików lub z papierowych talerzyków

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Zabawy ruchowe dla dzieci w szkole i przedszkolu
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 57
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 59

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1.Wspólne śpiewanie/słuchanie  piosenki „Przyjaźń – wielka sprawa”
2.Kubusiowe opowieści o przyjaźni – Portret przyjaźni
3.Zaproszenie do wspólnego czytania/ słuchania
4. Profilaktyka logopedyczna – ćwiczenia artykulacyjne

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna:

1.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość
2.Zabawy rozwijające motorykę dużą
*pokonywanie torów przeszkód ustawionych z różnorodnych sprzętów i przyborów (w marszu, w biegu, swobodnie i na czas)
i motorykę małą
*wszelkiego rodzaju nawlekanie koralików, makaronu, guzików czy przewlekanie sznurowadeł.
3.Zabawa rozwijająca kompetencje emocjonalno – społeczne
*zabawaDotknij”
*dziecko  spacerując ma  dotknąć wszystkie przedmioty spełniające określony warunek, np. te,  które są czerwone, itp.

Wesołej zabawy

 1. UMIEJĘTNOŚCI MOTORYCZNE „ Misiowe orgiami”

Origami to sztuka składania papieru wywodząca się z Chin. Składając modele, poćwiczycie koordynację ręka-oko, myślenie konstrukcyjne i sprawność manualną. Gotowego misia można przypiąć do papierowej opaski.

2. ĆWICZENIE ROZWIJAJĄCE SPOSTRZEGAWCZOŚĆ „LATO”

Na ilustracji przedstawiono atrybuty lata. Karty można użyć na różne sposoby, między innymi do poszukiwania i obliczania, ile rzeczy z danego rodzaju znajduje się na ilustracji. Materiał zawiera dwie karty, pierwszą z ilustracją wieloelementową, drugą z kartą kontrolną do wypisania liczby poszczególnych obrazków.

3. GRA „WYTURLAJ KOTA”

Gracze kolejno rzucają kostką i rysują części ilustracji znajdujące się w kolumnie pod wylosowaną liczbą oczek. W grze każdy jest zwycięzcą, a gra kończy się po 5 kolejkach rzutów, kiedy każdy z Graczy ma kompletny rysunek kota. Gotowy rysunek można dodatkowo pokolorować.

4. „LABIRYNT”

 • Labirynt o wysokim stopniu trudności.
 • Labirynt o średnim poziomie trudności. Dodatkowo ćwiczenie głoski [s].
 • Labirynt o najniższym stopniu trudności.

Przyjemnego tygodnia
Czekamy na zdjęcia

Temat kompleksowy: Wakacje bezpieczne dla mnie i innych.

1 Tydzień – ,,Niby tacy sami, a jednak inni”
2 Tydzień – ,, Wakacyjne podróże”
3 Tydzień -,,Pożegnania nadszedł czas”
4 Tydzień – ,,Zabawki ekologiczne”

 Cel kompleksowy : wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Dziecko:           

Obszar społeczny: respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.

Obszar emocjonalny: dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Obszar poznawczy: obserwuje zmiany zachodzące latemw wybranych środowiskach:w lesie, w parku, w ogrodzie 
nazywa dojrzewające latem owoce i określa ich znaczenie w diecie człowieka
wyjaśnia znaczenie pobytu i zabaw na świeżym powietrzu wraz z przyswajaniem odpowiedzialnych zasad bezpieczeństwa  
– poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: nie oddala się od rodziców w miejscu publicznym, bawienia się w miejscach niedozwolonych, rozmawiania z obcymi ludźmi, zbliżania się do nieznanych zwierząt, jedzenia nieznanych roślin, przestrzegania podstawowych zasad higieny
– nazywa, poznaje i szanuje ludzi różnych ras, ich odrębności narodowe i etniczne
 – podejmuje swobodne rozmowy na różne tematy, uzasadnia i argumentuje swoje stanowisko                                                                            
 – dzieli się informacjami na temat ulubionych książek
– tworzy kompozycje z różnych materiałów i tworzyw 
– swobodnie tworzy układy taneczne do znanych piosenek
– uczestniczy w grach z elementami przeliczania         

Obszar fizyczny: uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

Podstawa prawna :
§  11a.  5  pkt 1, 2.  §  11b. pkt 6 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tygodniowy plan pracy od 25.05 do 29.05.2020r

Temat: Święto Rodziców

PONIEDZIAŁEK (25.05.2020)

Mowa
1.Słuchanie wiersza „ Mama i tata” Jadwigi Koczanowskiej

Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Rozmowa na temat wiersza
− Kim dla dzieci jest mama i tata?
− Za co dzieci dziękują rodzicom?

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych„ Mały sportowiec w domu”

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 53
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 44-45

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1.Wspólne oglądanie albumów, zdjęć rodzinnych
2.Wspólne słuchanie/ śpiewanie piosenki „ A ja wolę swoją mamę”
3.Kolorowanie bukietu dla mamy i taty

WTOREK (26.05.2020r)

Muzyka
1. Słuchanie piosenki „ Dla mamy”

 i  „Dla taty”  ….    kto umie ten śpiewa 🙂

Matematyka

1. Zabawy matematyczne w porównywaniu, mierzeniu  wzrostu „ Dzieci, rodzeństwo, rodzice”,

 (Kto w domu jest wyższy? Kto w domu jest niższy?)

Zmierz linijką drogę zwierząt do ich pożywienia – które zwierzę ma najdłuższą drogę?

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 54
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 46, 47 i 48

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1. Układanie zdrobnień do wyrazów mama i tata( dziecko wspólnie z rodzicem)
      Mama- mamusia, mamuśka, mamunia……
      Tata- tatuś, tatusiek, tatunio…….

2.Przestrzegamy zasad dbania o czystość rąk i nie tylko…

3.Dla Rodziców „ Buziaki” ….w piosence

ŚRODA (27.05.2020r)

Plastyka
1. Praca plastyczna „Kartka z życzeniami” – możesz wykorzystać gotowe elementy

Miejsce na portret mojej mamy

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 55
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 49 i 50

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1. Układamy wyrazy mama , tata

2.Rozmowa z Rodzicami – „ Co lubi moja mama?”  i „ Co lubi mój tata?”
3. Wspólne słuchanie piosenki „ Co powie tata?”

Czwartek (28.05.2020r)

Mowa
1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Festyn”

            Na rodzinny festyn do przedszkola Ady przyszło wiele rodzin, między innymi mama i tata Ady oraz Olek. „Święto rodziców” okazało się dobrym pomysłem i okazją do wspólnej zabawy. Całe przedszkole było udekorowane obrazkami namalowanymi przez dzieci oraz kwiatami. W ogródku postawiono dodatkowe ławki, leżaki i miękkie pufy do siedzenia. Dzieci wymyśliły wiele śmiesznych konkurencji, w których brali udział dorośli. Zaczęło się od zagadek, potem były zawody w podrzucaniu piłki głową, co okazało się ulubionym zajęciem niektórych tatusiów. Przedszkolaki zorganizowały pokaz puszczania baniek mydlanych, które wirowały w powietrzu, mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. Najwięcej śmiechu wywołała ogromna bańka, która osiadła na nosie jednego z rodziców – minęło sporo czasu, zanim pękła! Tata Ady i Olka wygrał konkurs w skakaniu na jednej nodze dookoła karuzeli i chociaż w trakcie spadł mu lewy but, nie poddawał się do końca.
– Brawo! – krzyczała Ada.
– Tato! Tato! – dopingował Olek.
            Następnie odbył się konkurs drużynowy z udziałem dorosłych i dzieci. Liczyły się zręczność i refleks. Każdy rodzic otrzymał plastikową butelkę, a zadaniem dzieci było jak najszybsze napełnienie jej wodą i zakręcenie. Ach, ile było przy tym radości! Wszyscy się nawzajem pooblewali, jakby to był śmigus-dyngus. Na szczęście pogoda była wspaniała i słońce szybko wysuszyło zmoczone ubrania.
            Mama Ady i Olka zajęła pierwsze miejsce w konkursie nadmuchiwania balonów. W ciągu minuty nadmuchała aż trzy i nawet zdążyła je zawiązać na supeł. Nagle rozległo się potężne trrrach! To jeden z balonów pękł i wystraszył siedzące na dachu gołębie.
– Myślałem, że wystrzeliłaś z armaty! – zażartował tata.
– To dlatego, że kiedyś grałam na trąbce i mam silne płuca – wyjaśniła mama. Później odbył się konkurs na rodzinne śpiewanie piosenek. Och! Nie każdy potrafi śpiewać. Niektórzy bardzo fałszowali, ale zupełnie się tym nie przejmowali. Przecież wcale nie trzeba być najlepszym we wszystkim. Najważniejsze to umieć się śmiać nawet z samego siebie.
            Jednak najwięcej radości wywołały wyścigi z surowym jajkiem trzymanym na łyżce. Dorośli starali się zachować równowagę w czasie biegu, a dzieci piszczały z emocji! Bum! Jajko już leżało na ziemi. Bach! Drugie jajko wylądowało na bucie jednego z ojców.
– Cały trawnik zamienił się w jajecznicę! – zachichotał Olek.
– To są jajka sadzone – stwierdziła Ada.
            Zwycięzcy w różnych konkurencjach otrzymali nagrody zrobione przez dzieci: papierowe sowy z przyklejonymi ruchomymi oczami, świeczki ozdobione suszonymi kwiatkami lub muszelkami, kamienie pomalowane jak biedronki i zakładki do książek. Każdy, kto zgłodniał, mógł się poczęstować pysznym ciastem i owocami, ale najsmaczniejsze okazały się owsiane ciasteczka, które przedszkolaki upiekły razem z paniami kucharkami.
            Na zakończenie rodzinnego festynu dzieci przygotowały część artystyczną, a Ada wyrecytowała wierszyk:
Gdy na Księżyc się wybiorę,
to spakuję do walizki moją mamę oraz tatę,
 bo nie mogę zabrać wszystkich.
Z mamą będę liczyć gwiazdy i rysować złote słońce,
z tatą zrobię prawo jazdy na talerze latające.
Na Księżycu dom postawię 
i dla mamy kwiat w ogrodzie,
tacie gwiezdną dam golarkę,
by się mógł ogolić co dzień.
ięc, gdy lecieć chcesz w nieznane,
zabierz tatę oraz mamę!
            Ada otrzymała wielkie brawa, a potem rozpoczęła się loteria. W losowaniu nagrody głównej wzięli udział wszyscy zaproszeni goście. Każdy chciał wygrać, ale przecież to niemożliwe, żeby wygrali wszyscy. Dzieci trzymały kciuki i czekały, aż pani dyrektor odczyta zwycięski numer.
– Wygrywa los z numerem 1865!
– Hura! To nasz! – krzyknął uradowany Olek.
– Mamy szczęście! – pisnęła Ada.
            Nagrodą główną były bilety do teatru dla całej rodziny. Pozostali uczestnicy wylosowali nagrody pocieszenia w postaci książek.
– Trzeba to uczcić! – zaproponowała mama.
– Tylko nie każcie mi już dzisiaj skakać na jednej nodze! – zaśmiał się tata.
            Tego dnia Ada i Olek byli bardzo dumni ze swoich rodziców. Chociaż są dorośli, mają wspaniałe poczucie humoru i można się z nimi świetnie bawić.

Rozmowa na temat opowiadania

− Z jakiej okazji odbywał się festyn w przedszkolu Ady?
− Kto z rodziny Ady przybył na festyn?
− Jaki konkurs wygrał tata Olka i Ady?
− Na czym polegał konkurs drużynowy – dorośli z dziećmi?
− W jakim konkursie mama Olka i Ady zajęła pierwsze miejsce?
− Jakie inne konkursy odbyły się jeszcze podczas festynu?
− Jakie nagrody przygotowały dzieci?
− Czym częstowali się goście?
− O kim Ada recytowała wiersz?
− Czym zakończył się festyn?

Muzyka
Słuchanie piosenki „ Dziękuję mamo, dziękuję tato”

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 51, 52

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1.Zapraszamy do wspólnej gimnastyki – zabawy z Rodzicami
2.Proponujemy grę interaktywną Kto jest kim? – „ Rodzina”
3.Rozmowa nt. „ Jak dzieci pomagają rodzicom w domu?” (może pomoże piosenka)

Piątek (29.05.2020r)

Plastyka
1. Zabawa plastyczna „ Dom z otwieranym oknem”

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z Maloca Kids

Sprawdzian wytrzymałości  
Sałatka owocowa z polewą czekoladową

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 53

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1.Wspólne śpiewanie/słuchanie  piosenki” Serce pik, pik, pik”
2.Rozmowa na temat słowa Serce

-Czym jest serce?-Do czego ludziom potrzebne jest serce?
– Czy tylko ludzie mają serce?
-Czy znacie jakieś przysłowia o sercu?

Serce do kolorowania lub do wycięcia

3. Profilaktyka logopedyczna – utrwalamy głoskę  „r”

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna:

1.Zabawa rozwijająca percepcję słuchową
„ Dźwięki wysokie i niskie … w podskokach”
2.Zabawy rozwijające orientację w przestrzeni
3.Zabawa rozwijająca kompetencje emocjonalno – społeczne- wspólnie z Rodzicami

Zwiedzamy czarodziejski pałac…   razem z Tyciutkim Pajączkiem

Zapraszamy dziecko/ dzieci do zwiedzania zaczarowanego pałacu. Dzieci mogą po nim chodzić, oglądać obrazy, meble, itp., ale tylko wtedy, gdy słychać muzykę. Gdy muzyka milknie, zwiedzający zastygają bez ruchu jak zaczarowani.  

Wesołej zabawy:)

 1. Zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Cele ogólne:

• Kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi.
• Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy.
• Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera.

1. Ćwiczenia kształtujące świadomość osoby.

• Powitanie piosenką (zwrócenie uwagi na daną osobę).
Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic śpiewa słowa piosenki pt. ,,Witaj” do melodii Panie Janie.

Witaj, …(imię), witaj, …(imię).
Jak się masz, jak się masz?
Wszyscy cie witamy,
Wszyscy cie kochamy.
Bądź wśród nas, bądź wśród nas.

2. Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała.

• „Bajka o moim ciele” – Rodzic i dziecko znajdują się w pozycji siedzącej i nazywają różne części ciała i jednocześnie wykonując konkretny ruch:
– poznajemy swoje rączki,
– rączki witają się z nóżkami, dotykamy swoje stopy,
– paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka,
– po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy,
– idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w drugą stronę,
– po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie, dotykają brodę,
– paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy.
– poprawianie fryzury.

3. Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni.

• Zabawa pt. ,,Jak najwyżej’. Rodzic i dziecko leżą na plecach na podłodze. Sięganie rękoma i nogami ,, do sufitu”, wyciąganie ich jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni gestu wkręcanie żarówek.

4. Ćwiczenia oparte na relacji ,,z” (relacji opiekuńczej).

• Zabawa pt. ,,Wycieczka” – Rodzic stoi przed leżącym na podłodze dzieckiem . Dziecko leży na plecach na podłodze, z ramionami wyciągniętymi w tył ( za głową). Natomiast Rodzic przytrzymuje dziecko za nogi na wysokości kostek, lekko przeciąga je w różnych kierunkach.

5. Ćwiczenia rozwijające relacje ,,przeciwko’ (relacje mocy i energii).

• „Przepychanki” – Rodzic i dziecko siedzą na podłodze plecami do siebie i próbują się przepychać.

6. Ćwiczenia oparte na relacji ,,razem” (relacji partnerskiej).

• Zabawa pt. ,,Piłowanie drewna”. – Rodzic i dziecko siedzą w rozkroku, zwróceni przodem, trzymając się za dłonie. Nogi Rodzica znajdują się pod nogami dziecka. Następnie na przemian kładą się na plecach na podłodze, cały czas trzymając się za ręce.

7. Ćwiczenia twórcze.

• Swobodny taniec przy muzyce wolnej i szybkiej.

Literatura:
1. M. Bogdanowicz, D. Okrzesik ,,Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” , Gdańsk 2005r.
2. M. Bogdanowicz, B. Kisiel ,,metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, Warszawa 1992r.

2. Powtarzanie rymowanek – Rymowanki zachęcanki (o myciu)

3. Obrysowywanie szablonów

4. Kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych: szeregi

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
21-22.05.2020r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Potwierdzenie można złożyć przez przesłanie zeskanowanego dokumentu
na adres przedszkola: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl
lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównych drzwiach do przedszkola.


CZAS NA POWRÓT…

Powoli przygotowujemy się na powrót do przedszkola. Kilkutygodniowa przerwa skutecznie wybiła nas ze standardowego rytmu i zmusiła do wypracowania zupełnie nowych rozwiązań. Niektóre dzieci mogą już nawet nie pamiętać jak wyglądało życie przed tak długą nieobecnością w placówce. Pamiętajmy, że chociaż wracamy, pewne rzeczy będą wyglądać nieco inaczej. Niektóre zasady ulegną zmianie i zostanie wprowadzonych wiele nowych. Dlatego nawet wprawione przedszkolaki mogą mieć pewne trudności z powrotem. Spróbujmy więc przygotować je na ponowne pojawienie się w przedszkolu, aby zarówno dzieciom, jak i sobie, zaoszczędzić stresu.

czytaj dalej…

POZWÓLMY DZIECIOM NA SAMODZIELNOŚĆ

Dążenie do samodzielności jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Zdobywanie doświadczeń i rozwijanie własnych możliwości poprzez samodzielne podejmowanie decyzji i działania, pozwala maluchowi stać się w przyszłości człowiekiem, który nie będzie bał się decydować o sobie i dążyć do samorealizacji. Otoczenie dziecka, odgrywa tu niezwykle ważna rolę, zatem starajmy się dążyć do tego, aby tę samodzielność rozwijać, zamiast ograniczać czy tłumić.

czytaj więcej…


Drodzy rodzice
Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą

Wnioski można składać elektronicznie wysyłając na adres sekretariat@przedszkole3.szubin.pl
lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do przedszkola.

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2020 roku dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie prosi o informacje telefoniczne w godzinach 9-14 lub e mailowe, którzy Rodzice deklarują chęć posłania dzieci do przedszkola od 6 maja 2020 roku.

WAŻNE: ostateczna decyzja otwarcia przedszkola należy do organu prowadzącego

Nie da się ukryć, że dzieci są małymi badaczami. Niemalże od samego początku eksplorują świat, zbierają informacje, obserwują relacje przyczynowo-skutkowe, testują (w tym także rodziców). Nieustannie poszukują własnej drogi i sposobów jej pokonywania. My nie pokonamy tej drogi za dziecko, jednak możemy pomóc, wskazując tę właściwą. Drogowskazami, które ułatwią dziecku utrzymanie właściwego kursu są z pewnością jasno określone zasady. Dlaczego? Ponieważ zasady m.in.:
– porządkują świat i określają reguły, które nim rządzą,

czytaj więcej…

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2020/2021 r.

 1. ELWERTOWSKA HANNA
 2. HABERA MIKOŁAJ
 3. JANISZEWSKI ADRIAN
 4.  KACZMAREK MALWINA
 5. KATAFIASZ MAJA
 6.  KINOWSKI MICHAŁ PIOTR
 7. KWAŚNIEWSKA ANASTAZJA
 8.  ŁYCZYWEK BARTOSZ
 9. MALINOWSKI OSKAR          
 10. MATYSZCZYK KAROLINA 
 11. ORCHOWSKI JAKUB
 12. PALACZ ANTONI
 13.  POLSAKIEWICZ ZOFIA
 14.  PYCIOR MARCELINA          
 15.  SOWIŃSKI KACPER
 16. TUBISZEWSKI ADAM           
 17. TURKOWSKI KRZYSZTOF
 18. WANECKA MAJA
 19.  WĄS LENA
 20. WIDEROWSKI KAJETAN
 21. WINKOWSKA MAJA
 22. WITKOWSKI DOMINIK
 23.  ZIELIŃSKI KONRAD

Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2020/2021 r.

 1. KOZAK MAJA
 2. SZCZEPAŃSKI GRZEGORZ

Podstawa prawna :
§  11a.  5  pkt 1, 2.  §  11b. pkt 6 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Poczucie własnej wartości lub też poczucie, że jest się wartościowym człowiekiem, pomaga radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie. Ludzie świadomi własnej wartości zdają sobie sprawę ze swojej niepowtarzalności i wyjątkowości. Wierzą, że mają wiele do zaoferowania. Znają swoje mocne i słabe strony. Ufają własnym umiejętnościom, lubią i akceptują siebie. Świadomość własnej wartości daje nam poczucie, że zasługujemy na miłość i szczęście, mamy prawo do realizacji własnych pragnień i czerpania satysfakcji z efektów własnych działań. Bez niej trudno się rozwijać, budować prawidłowe relacje z innymi, podejmować wyzwania, z odwagą osiągać cele i czuć, że mamy wpływ…

czytaj więcej…

Scenariusz  zajęcia z profilaktyki zdrowotnej

Temat: „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Data realizacji: kwiecień 2020r.

Czytaj więcej…

SPOSOBY NA ZACHĘCENIE DZIECI DO ROZMOWY O SWOICH EMOCJACH

Już od kilku tygodni poddajemy się społecznej kwarantannie i ograniczeniom z niej wynikającym. Nuży nas tak długie siedzenie w domu, a praca zdalna paradoksalnie może być dużo bardziej męcząca niż tradycyjna praca stacjonarna. Jest nam trudno i przeżywamy szeroki wachlarz emocji. Jednak jako dorośli wypracowaliśmy pewne sposoby radzenia sobie z nimi. A nasze pociechy? Podobnie jak my są oddzielone od swoich kolegów i regularnych zajęć. Niestety one nie potrafią zarządzać swoimi uczuciami, a ich emocjonalność nie przypomina emocjonalności osoby dorosłej. Dojrzałość emocjonalna przedszkolaka dopiero się kształtuje, a bieżąca sytuacja może wywołać zupełnie inne reakcje od dotychczas nam znanych.

Czytaj więcej…