Wakacje :) :) :)


Karta plik wektorowy utworzone przez macrovector – pl.freepik.com

Chwalimy się :)

W tym roku jak i w poprzednich latach w naszym przedszkolu prowadzona została zbiórka na „Górę Grosza”. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

         Rodzice wraz z dziećmi z naszego przedszkola nie pozostali obojętni na krzywdę innych i chętnie się do tej akcji przyłączyli.

Zebraliśmy wspólnie 354,18 zł !!!

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję „Góra Grosza”

Bookcrossing

Wielkimi krokami zbliża się 19. edycja
ogólnopolskiego Święta Wolnych książek

Zachęcamy do korzystania z poniższych propozycji.

W zakładce ŚWIĘTO WOLNYCH KSIĄŻEK w BANKU POMYSŁÓW znajdziesz propozycje, jak zorganizować obchody święta w twojej instytucji czy miejscowości.

W ramach obchodów ideę bookcrossingu propagujemy przez:

  • zakładanie półek bookcrossingowych,
  •  czytanie w plenerze,
  •  głośne czytanie uwolnionych książek przez znane osoby – sportowców, artystów itp.,
  •  spotkania autorskie,
  •  wystawy, inscenizacje,
  •  konkursy literackie, plastyczne,
  •  przekazanie uwolnionych książek różnym instytucjom (domy samotnej matki, szpitale, przedszkola, noclegownie),
  •  przemarsze ulicami miast, happeningi.

Świętuj razem z nami!

Chwalimy się :)

Z dumą informujemy, że Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie otrzymało wsparcie finansowe w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 w roku 2022.

Kwota wsparcia wynosi 3 000,00 zł. wraz z wkładem własnym to kwota 3 750,00 zł. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone głównie na zakup książek do biblioteki przedszkolnej ale również na realizację działań promujących czytelnictwo m.in. półki bookcrossingowej działającej wg zasady „weź, przeczytaj, oddaj” czy organizowanie konkursów dla dzieci m.in.: recytatorski pn. „Wanda Chotomska dzieciom”, organizowanym cyklicznie od 2016r. pod hasłem „Październik miesiącem Wandy Chotomskiej”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i edagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Dyrektor Lidia Zielińska