Rewalidacja

Osoba prowadząca mgr Małgorzata Łuksztet

Usprawnianie motoryki dużej i małej, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, stymulowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych.