Stokrotki

Stokrotki sprzątają świat


Dzień przedszkolaka

Dzień kropki

Praca twórcza Stoktorek

Urodziny Szymona

Dzień dobry rodzice oraz Stokrotki

Mamy nadzieję, że wszyscy – dzieci i członkowie ich rodzin jesteście zdrowi. Czego Wam serdecznie życzymy. Przesyłamy zestaw zadań, zabaw i ćwiczeń na bieżący tydzień. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnych zabaw z dziećmi. Proponujemy nagradzanie dzieci serduszkiem. Naklejajcie je na kartce i po powrocie do przedszkola pochwalicie się swoimi osiągnięciami. Bardzo prosimy, w miarę możliwości o informacje zwrotne ( podpisane zdjęcia prac dzieci, zabaw z dziećmi ) oraz ewentualne pytania do nas na utworzonego e-maila grupowego ps3.stokrotki@op.pl Postaramy się wszystkim problemom wspólnie zaradzić a zdjęcia wstawimy na zakładkę naszej grupy na stronie przedszkola. Mamy nadzieję, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas. Życzymy udanej zabawy z dziećmi.

Pozdrawiamy rodziców i nasze kochane Stokrotki
Godziny zdalnej pracy nauczycieli do kontaktu z rodzicami:

Nauczyciel poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Marlena Sikora 10.00 – 15.00 10.00 – 15.00 8.00 – 12.00 8.00 – 11.00 8.00 – 13.00
Marta  Kruzel 10.00 – 15.00 10.00 – 14.00 8.00 – 13.00 8.00 – 13.00 8.00 – 11.00
Wioleta Danielek 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
Dorota Lubawy 10.00 -12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00
MODUŁ VIII: MALI PRZEDSIĘBIORCY

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej – Maj 2020

Temat kompleksowy: W naszej małej Ojczyźnie.

1. Tydzień ,,Moja miejscowość”
2. Tydzień ,, Moja Ojczyzna”
3. Tydzień ,,Łąka w maju”
4. Tydzień ,,Święto Rodziców”

Cel kompleksowy : wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Realizacja treści programowych:

Dziecko:

Obszar społeczny: nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zrachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

Obszar emocjonalny: wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

Obszar poznawczy: obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie-wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt, wymienia rośliny i zwierzęta spotkane na łące:
poznaje wydarzenia z życia Polski: Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja
dostrzega i nazywa zmiany, jakie zaszły w najbliższej okolicy
wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia ,wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
– uczestniczy we wspólnej zabawie z rodzicami ,zna zakres swoich obowiązków w domu
– czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie:
– podejmuje samodzielną aktywność poznawczą ,np. oglądanie książek, zagospodarowanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii
– rozwija sprawność manualną
– liczy wyrazy w zdaniach , wypowiada się rozwiniętymi zdaniami
– rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach , porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
– układa i odczytuje działania dotyczące dodawania i odejmowania

Obszar fizyczny: wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

Tygodniowy plan pracy dla grupy „Stokrotki”
od 18.05.2020 do 22.05.2020

Temat tygodnia: ŁĄKA W MAJU

Poniedziałek – 18.05.2020
Mowa
Oglądanie filmu ”Wędrówki Skrzata Borówki”  dziecko wspólnie ze Skrzatem podczas wirtualnej wędrówki pozna łąkę, rośliny rosnące na łące i  jej mieszkańców.

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych
Zabawy z dziećmi w domu

Inne działania:
Spacer na łąkę. Oglądanie roślin naszych łąk i dzielenie nazw na sylaby.

Wtorek – 19.05.2020
Plastyka
Praca plastyczna „Łąka” – malowanie, rysowanie , wydzieranie z kolorowego papieru.

Muzyka
Nauka piosenki „Pszczółka Maja – Taniec Mai” – dziecko wykonuje ruchy zgodne z treścią piosenki.

Inne działania:
Wspólne przygotowywanie ulubionych potraw.

Środa – 20.05.2020
Mowa
Zabawa dydaktyczna „Co to za owad?” – rodzic podaje cechę charakterystyczną dla danego owada, dziecko odgaduje jego nazwę.          

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych
Zabawy z dziećmi w domu

Inne działania:
Rozwiązywanie zagadek „Mieszkańcy łąki”.

Zagadki

 • Skaczą po łące, pływają w wodzie, żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. ( żaby )
 • Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka na kropce. ( biedronka )
 • Krążę nad łąką, ile mam sił, i zbieram z kwiatów złocisty pył. ( pszczoła )
 • Czerwone ma nogi, biało–czarne piórka, do wody przed nim żaby dają nurka. ( bocian )

Czwartek – 21.05.2020
Muzyka
Zabawa muzyczno – ruchowa  do utworu „Wiosna” Antonio Vivaldi  – dziecko porusza się w rytm muzyki według własnego pomysłu.

Matematyka
Zabawa matematyczna „Zwierzęta” – dziecko dobiera obrazki w pary np. pszczoła-kwiatek, bocian-żaba, przelicza elementy na obrazkach.

Inne działania:
Zabawa „Prawda czy fałsz?” – rodzic mówi zdanie, dziecko odpowiada „Prawda lub fałsz”

Zdania

 • Konik polny w wodzie gra.
 • Żaba dwie głowy ma.
 • Biedroneczki są w kropeczki.
 • Motyle mają ciepłe czapeczki.
 • Stokrotka jest czerwona.
 • Ważka jest większa niż wrona.

Piątek -22.05.2020
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych
Zabawy z dziećmi w domu

Plastyka
Praca techniczna „Bukiet kwiatów” – wykonanie bukietu z żywych lub sztucznych kwiatów zrobionych z bibuły, krepiny, papieru.

Inne działania:
Czynności higieniczne – doskonalenie prawidłowego mycia rąk.

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Rozwijanie funkcji poznawczej słuchowej:
1. Naśladowanie odgłosów zwierząt żyjących na łące. 
2. Zabawa „Ile dźwięków słyszysz?”- dziecko zamyka oczy i liczy wystukiwane przez rodzica o blat stołu dźwięki.
3. Zabawa „ Słuchanie ciszy” – dziecko podczas spaceru, pobytu na powietrzu wsłuchuje się w ciszę i nazywa odgłosy, które słyszy.

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, które można zrealizować w domu

I . Poniedziałek 18.05.2020

Percepcja słuchowa- rozpoznawanie i powtarzanie odgłosów zwierząt.

II. Wtorek 19.05.2020

Zabawy rozwijające małą motorykę.

Wyjmowanie przedmiotów z pudełka
Doskonalimy umiejętność chwytania przedmiotów bez patrzenia. Potrzebne będzie zamknięte kartonowe pudełko, w którym wycinamy otwór swobodnie mieszczący rączkę dziecka. Do pudełka wkładamy przedmioty różnej wielkości (np. klocki, łyżkę, maskotkę) i zachęcamy malucha do zostania małym odkrywcą.

III Środa 20.05.2020

Percepcja wzrokowa

Zadanie polega na wydrukowaniu obrazka, a następnie rozcięciu go po liniach i złożeniu go w całość.

IV Czwartek 21.05.2020

Zabawa rozwijająca koncentrację i uwagę „Co się zmieniło”

Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów. Dajemy mu chwilę na dokładne przyjrzenie się kolejności ich ułożenia. Następnie zasłaniamy dziecku oczy i zabieramy jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka będzie odgadnięcie, który przedmiot został zabrany. Liczba przedmiotów wykorzystanych w zabawie będzie uzależniona od wieku i rozwoju dziecka. Zaczynamy od 3–4, stopniowo zwiększając ich liczbę. Inny wariant zabawy to zamiana miejsc ułożenia przedmiotów, dołożenie przedmiotu. (ćwiczenie trwałości pamięci, koncentracji)

V Piątek 22.05.2020

Zabawa rozwijająca myślenie- historyjka obrazkowa.

Inne działania:

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-dla-dzieci-27-najlepszych-pomyslow,10029608,artykul.html

Tygodniowy plan pracy dla grupy „Stokrotki” od 11.05.2020 do 15.05.2020

Temat tygodnia: MOJA OJCZYZNA

Poniedziałek – 11.05.2020
Mowa
Oglądanie filmu ”Wars i Sawa” dziecko w ciekawie opowiedziany sposób pozna legendę o powstaniu Warszawy
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych
Zabawy ruchowe dla dzieci w domu w czasie Koronawirusa

Inne działania:
Oglądanie zdjęć i pocztówek naszego kraju, szukanie tych miejsc na mapie.

Wtorek – 12.05.2020
PlastykaPraca plastyczna „Piękny jest nasz kraj”- wykorzystanie czasopism, ilustracji, widokówek (dowolność wykonania pracy)

Muzyka
Nauka hymnu Polski – Mazurek Dąbrowskiego

Inne działania:
Rysowanie szlaczków w kształcie fal morskich.

Środa – 13.05.2020
MowaZabawa dydaktyczna „Symbole narodowe” – dziecko wymienia a rodzic daje przykład, gdzie można zobaczyć lub usłyszeć.      

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych
Zabawy ruchowe dla dzieci w domu w czasie Koronawirusa

Inne działania:
Ćwiczenia oddechowe „Morskie fale”. Pasek krepy lub wstążki przymocować do patyczka. Dziecko nabiera powietrze nosem a następnie wypuszcza ustami wprawiając w ruch pasek krepy lub wstążki.

Czwartek – 14.05.2020
Muzyka
Rodzinne śpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. (Słowa i melodia)

Matematyka
Zabawa matematyczna „W sklepie”- dziecko z rodzicem liczy, przelicza, wydaje, rozmienia, płaci monetami lub papierową walutą ( do zabawy można wykorzystać zabawki jako towar a kapsle, nakrętki jako monety i wycięte z kartek banknoty papierowe )

Inne działania:
Zabawa słowna – dokończ zdanie „Polska to……”

Piątek -15.05.2020
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych
Zabawy ruchowe dla dzieci w domu w czasie Koronawirusa

Plastyka
Praca techniczna „Flaga Polski”- wykonanie flagi z dostępnych materiałów

Inne działania:
Wspólne obejrzenie filmu edukacyjnego dzieci w bardzo zrozumiały dla nich sposób mają przedstawioną sytuację związaną z pandemią koronawirusa

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej :

Rozwijanie funkcji poznawczej wzrokowej:

1. Dziecko rozpoznaje produkty, pomaga rodzicowi w przygotowaniu posiłku. 
2. Układanie puzzli.
3. Zapamiętywanie przedmiotów – rodzic pokazuje dziecku drobne przedmioty, dziecko zapamiętuje je a po zasłonięciu przez rodzica wymienia.

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, które można zrealizować w domu

I . Poniedziałek 11.05.2020

Zabawy paluszkowe – podczas tych zabaw, próbujemy powtarzać tekst z dzieckiem, tak aby w kolejnych próbach to dziecko próbowało zrobić rodzicom masażyk.

II. Wtorek 12.05.2020

Zabawy rozwijające motorykę dużą przy muzyce

III Środa 13.05.2020

Percepcja wzrokowa Wyszukiwanie różnic. Po ich odnalezieniu można rysunki pokolorować.

IV Czwartek 14.05.2020

Zabawy sensoryczne rozwijające małą motorykę. Dzisiaj wspólnie z rodzicami wykonacie domową ciastolinę, a następnie proszę się bawić wykonaną ciastoliną. Możecie tworzyć literki, napisy, kwiatki, domki, figury i różne inne. Powodzenia.

Domowa ciastolina:

 • 2 szklanki mąki,
 • 1 szklanka soli,
 • 2 łyżki oleju roślinnego,
 • 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia,
 • 1,5 szklanki gorącej wody.

Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze.

 V Piątek 15.05.2020

Zabawa rozwijająca koncentrację i uwagę- Domino.

______________________________________________________________________________

Tydzień kolorów – dzień tęczowy

Policjant u Stokrotek


Dzień Babci i Dziadka

Wigilia

Pieczemy pierniki

Mikołaj u stokrotek

Andrzejkowe wróżby z rodzicami

Pyszne, zdrowe szaszłyki owocowe

Wyróżnienia w Gminnym Konkursie Recytatorskim
dla Leny Malinowskiej i Bartka Lewandowskiego.

Policjant u Stokrotek

Czytanie u Stokrotek

Z owoców i warzyw wyczarowaliśmy pyszne soki

Bawimy się i uczymy na dywanie interaktywnym

Spotkanie z Rozalką i Marysią ‐ super kózkami

Stokrotki z wizytą w Szubińskim Domu Kultury

Zooterapia u Stokrotek

Stokrotki z wizytą w Szubińskim Domu Kultury

Wizyta strażaków była bardzo ciekawa

Dzień Kropki

Rok Szkolny 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego

Dzień Dziecka

Z wizytą w Muzeum Ziemi Szubińskiej na zajęciach plastycznych n/t Kartki wielkanocne

Uczymy się , jak należy dbać o swoje zdrowie

Zdrowo rośniemy bo soki pijemy

„Tworzymy instrumenty muzyczne”

Pani Wiosna u Stokrotek


Wiosenny pokaz mody ekologicznej

Sredeczne podziękowania dla rodziców za zaangażowanie w przygotowanie pomysłowych strojów dla dzieci

Zajęcia otwarte z rodzicami

pn. „Zgrabne rączki mam więc zabawkę zrobię sam”

Rodzice czytają nam literaturę, mama Mateusza i mama Martynki

Odwiedził nas Gwiazdor

Wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie piekliśmy pierniki

Mikołajki w naszej grupie

Dzień postaci z bajek

„Cała Polska czyta dzieciom” – spotkanie z panem Jakubem z Nadleśnictwa Szubin

Tworzymy skrzynie skarbów

Dzień Babci I Dziadka

Zdrowo się odżywiamy

Lubimy słuchać muzyki

24.09  „Święto Grzyba” w naszejgrupie-  braliśmy udział w akcji edukacyjnej „ Poznaj grzyby- unikniesz zatrucia”.

Dzień Kropki

12 .09 wybraliśmy imię dla naszego , małego misia, który będzie z nami podróżował przez świat wielkiej literatury  – miś Stefan , we własnej osobie