Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Prowadzące:
terapeuta Integracji Sensorycznej mgr Justyna Kurkiewicz (poniedziałek 11.30-13.30)

psycholog mgr Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak (wtorek 12.00-14.00)

fizjoterapeuta Dorota Lubawy (czwartek 12.00-14.00)

neurologopeda mgr Eliza Ewert (piątek godz. 12.30-15.00)

Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Integracja Sensoryczna

Zajęcia logopedyczne

______________________________________________________________________________

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami od grudnia 2017 roku w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia  z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.  Zajęcia te mogą być prowadzone w grupach 2-3 osobowych z udziałem ich rodziców. Odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie psychologicznym, sali logopedycznej lub w salce do integracji sensorycznej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1 godzina, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Zgodnie z postawa programową wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.          Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola. Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program realizują zajęcia, przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.