ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI

np. z butelek po szamponach, sokach, chemii gospodarczej, wodach źródlanych i mineralnych, nakrętek kartonów po mleku, kartonów po sokach itp.

Dochód ze zbiórki nakrętek w całości przeznaczony jest na cel charytatywny.

Celem konkursu jest wyrabianie nawyku segregacji odpadów i oddzielania nakrętek od opakowań oraz usprawnienie recyklingu odpadów opakowaniowych.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasz Zamość”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu nakielskiego.

Termin: 20.09.2023 r.