Przedszkolny Konkurs Plastyczny „Kolorowa skarpetka – symbol tolerancji i zrozumienia’’.

Przedszkolny Konkurs Plastyczny  
„Kolorowa skarpetka – symbol tolerancji i zrozumienia’’.

Temat prac jest dość obszerny i pozostawia ogromne możliwości twórcze. Motywem przewodnim konkursu są osoby z zespołem Downa, ich radości i miłości, a także ich smutki i troski, ich zabawy, psoty, harce. Możecie namalować integrację osób z zespołem Downa ze środowiskiem, w którym mieszkają; wyraz Waszej tolerancji i zrozumienia. Codzienną rehabilitację, niepasujący chromosom lub kolorową skarpetkę, która jest symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Zachęcamy wszystkie dzieci, grupy przedszkolne, szkolne, instytucje i całe rodziny do wzięcia w dłonie kredek, pasteli, pisaków, farb i innych materiałów, za pomocą których stworzycie wspaniałe dzieła!

Cele konkursu:
– uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa
– zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji
– rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi
– kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości
– rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki przestrzennej (malarstwo, rysunek, collage, technika własna i inne). Każdy uczestnik może z pomocą rodzica/opiekuna  wykonać jedną pracę  zgodną z tematem konkursu, odpowiednim dla swojego wieku, poziomem zrozumienia zagadnienia i umiejętnościami plastycznymi. Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę zgodnośc z tematem wykonania pracy, estetykę, pomysłowośc. Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje, niesamowite pomysły, wzruszające interpretacje
i szczerość bijąca z Waszych dzieł!

Na wasze prace czekamy do 20 marca 2023 r.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
21 marca. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej przedszkola przedszkole3.szubin.pl.  

Organizator: Eliza Ewert, Dorota Lubawy, Sylwia Szweda