Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twórczość Wandy Chotomskiej w oczach dziecka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Twórczość Wandy Chotomskiej w oczach dziecka”organizowanym przez Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Warszawie, objęte honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem Wandy Chotomskiej.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości popularnej poetki i pisarki dla dzieci, będącej patronką naszego przedszkola, Wandy Chotmskiej, a co za tym idzie rozwijanie zainteresowań czytelniczych – wzbogacanie wiedzy i przeżyć dziecka poprzez kontakt z literaturą, tworzenie sytuacji edukacyjnych do aktywnego przeżywania poznanych utworów literackich. Konkurs ma także wspierać założenia dydaktyczne zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, w obszarze rozwoju poznawczego; doskonalić sprawność manualną przedszkolakóworaz rozwijać umiejętności plastyczne.

Na prace czekamy do 21 kwietnia 2023r. Prace dostarczamy do nauczycieli poszczególnych grup.

Spośród wykonanych prac, dwie wybrane komisyjnie zostaną przekazane do organizatowa konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!