ARCHIWUM Psycholog

Prowadząca: mgr Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak

PROJEKT MIĘDZYPRZEDSZKOLNY „KORESPONDENCYJNI PRZYJACIELE”

            W kwietniu br. zakończyliśmy międzyprzedszkolny projekt „Korespondencyjni przyjaciele”. W jego ramach dzieci z naszego przedszkola nawiązały korespondencyjną znajomość z rówieśnikami z Przedszkola Niepublicznego „Elf” w Bydgoszczy. Głównym celem projektu było poznanie innej formy kontaktu z drugą osobą. Dzieci dowiedziały się kim jest korespondencyjny przyjaciel i na czym polega korespondencyjna znajomość. Każde dziecko poznało wybranego wcześniej korespondencyjnego kolegę lub koleżankę i regularnie przygotowywało dla niego prace plastyczne na wybrany temat.

            Udział w projekcie miał pozytywny wpływ na całościowy rozwój uczestniczących w nim dzieci. Podjęte działania pozwoliły stymulować sfery rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, a także fizycznego. Korespondencja zwrotna oraz rozmowa na temat korespondencyjnego przyjaciela wzbudzała u dzieci szereg pozytywnych emocji, a dzieci przekazując swoje prace dla korespondencyjnych przyjaciół były bardzo zaangażowane.

ROLA I ZADANIA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLU

Psycholog przedszkolny otacza opieką psychologiczną wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Współpracując z nauczycielami nadzoruje i wspiera prawidłowy przebieg rozwoju przedszkolaków, dba o jego wszechstronność, stymuluje oraz buduje zasoby pozwalające na poruszanie się w złożonej i zróżnicowanej rzeczywistości. To niezwykle ważne, ponieważ okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian, a sam rozwój przebiega wówczas bardzo dynamicznie.

Psycholog prowadzi zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Zajęcia prowadzone przez psychologa wspierają przede wszystkim:

– rozwój społeczny,
– rozwój emocjonalny,
– rozwój intelektualny.

Podczas zajęć psychologicznych dzieci uczą się m.in. akceptowania zasad życia społecznego i rozwiązywania konfliktów oraz umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych. Ponadto rozwijają umiejętność rozpoznawania i akceptowania emocji, radzenia sobie z nimi oraz wyrażania ich we właściwy sposób. Rozwijają także logiczne myślenie i zdolności percepcyjne, ćwiczą umiejętność koncentrowania uwagi i pamięć.

Psycholog przedszkolny służy pomocą i wsparciem także rodzicom. Warto zgłaszać się do niego w sytuacji, gdy dziecko przejawia problemy w sferze, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej, gdy występują trudności wychowawcze, zachowania agresywne, lęki lub też kryzysy w relacjach rodzinnych. Poza tym warto pamiętać, że z psychologiem rozmawiać można nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach.

Najważniejsze jednak, aby nie czekać, aż trudna sytuacja sama ulegnie poprawie. Im wcześniej zostaną podjęte odpowiednie działania, tym lepsze efekty można uzyskać!