WWR terapia ogólnorozwojowa

Prowadząca : mgr Wanda Zygmunt- Król

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli kompleks specjalistycznych zajęć przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, organizowane w celu usprawnienia funkcjonowania i rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, a także zapobiegania powstawaniu kolejnych zaburzeń.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem klocków Numicon, gier planszowych, gier typu Sudoku, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, aktywnego słuchania muzyki, stymulacji  polisensorycznej i wielu innych inspirujących i kreatywnych metod współpracy i współdziałania dzieci w grupie rówieśniczej a także rozwijających poczucie własnej wartości, samooceny, wzajemne zaufanie do siebie.

Terapia ogólnorozwojowa z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod wspomagających  rozwój dziecka.