Informacja – dojazdy

Informuję, że dowożeniem

mogą być objęte dzieci 3 i 4-

letnie tylko w  przypadku,

gdy w autobusie są wolne

miejsca i nie spowoduje to

uruchomienia dodatkowego kursu.