Ramowy plan dnia

Godziny od 630do1630 Czas trwania Rodzaj aktywności, forma
730-800 30’ Dzień dobry przedszkole – witanie dzieci w sali. Własna aktywność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań według inwencji dziecka,
np. konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ilustracyjne, inscenizacyjne przy piosence, zabawy kierowane, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.  
800-815 15’ Zabawy i ćwiczenia poranne, metoda projektu.  
815-830 15’ Zabiegi higieniczne. Wietrzenie sali.  
830-900 30’ Śniadanie. Pełnienie roli dyżurnego.  
900-915 15’ Czynności samoobsługowe – kształtowanie nawyków prawidłowego mycia rąk oraz higienicznego korzystania z toalety. Wietrzenie sali.  
915-1015 1h Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. W tym edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna, językowa, matematyczna, artystyczna (muzyczna, plastyczna/techniczna), społeczna, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, wprowadzanie w świat wartości, poszanowanie naprawdę i dobro.
1015-1115 1h Aktywność zróżnicowana: w sali (niekorzystna warunki atmosferyczne),
w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek. W tym: zabawy i gry sportowe, zręcznościowe, kształtujące prawidłową postawę, obserwacje przyrodnicze, zabawy z wykorzystaniem zabawek/przedmiotów i sprzętów dostępnych na terenie ogrodu przedszkolnego. Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni.  
1115-1130 15’ Zabiegi higieniczne. Wietrzenie sali.  
1130-1200 30’ Obiad. Pełnienie roli dyżurnego. Zachęcanie do podejmowania prób spożycia potraw nieznanych – wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się. Kształtowanie nawyków do kulturalnego i estetycznego spożywania posiłku.
1200-1215 15’ Czynności samoobsługowe. Kształtowanie nawyków prawidłowego mycia rąk oraz higienicznego korzystania z toalety. Wietrzenie sali.  
1215-1230 15’ Kwadrans dla bajki, relaksacja, zabawy paluszkowe, wyciszające, słuchowiska. Wydłużanie koncentracji uwagi i skupienia. Szanowanie
i akceptacja potrzeby odpoczynku.  
1230-1315 45’ Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, zabawy kierowane, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Zajęcia dodatkowe – rytmika.  
1315-1345 30’ Zabiegi higieniczne, podwieczorek, czynności samoobsługowe. Wietrzenie sali.    
1345- 14.30 45’ Kontynuacja zintegrowanej działalności edukacyjnej, ćwiczenia utrwalające treści. Zabawy wspierające i stymulujące rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Zabawy kierowane, zabawy tematyczne, Praca indywidualna, wspomagająca. Obserwacje przyrodnicze w sali. Czynności porządkowe i organizacyjne.