Wychowawcy Grupy

Wychowawcy:
p. Aleksandra Nejman
p. Sara Dittrich

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne:
p. Dorota Lubawy