Ramowy plan dnia

Godziny Rodzaj aktywności, forma
730– 830Schodzenie się dzieci.
Własna aktywność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ilustracyjne, inscenizacyjne przy piosence, zabawy kierowane. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.:ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd.
Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych
Zabawy indywidualne według inwencji dziecka, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, inscenizacje przy piosence, metoda projektu.  
830-845 Zabawy i ćwiczenia poranne  
845-900 Zabiegi higieniczne
900-930 Śniadanie
930-945 Czynności samoobsługowe. Wietrzenie Sali.  
945– 1045 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wyzwalająca aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania).    
1045-1145 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawa ruchowa, własna działalność ruchowa dzieci.  
1145-1200 Zabiegi higieniczne
1200-1230Obiad
1230-1245 Czynności samoobsługowe. Wietrzenie Sali.  
1245-1300 Kwadrans dla bajki, relaksacja, inne zabawy ruchowe.  
1300-1345Pobyt w ogrodzie, zabawa ruchowa, zabawy kierowane, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
1345–1415Zabiegi higieniczne. Podwieczorek. Czynności samoobsługowe. Wietrzenie sali  
1415-1500Kontynuacja zintegrowanej działalności edukacyjnej, ćwiczenia utrwalające treści, zabawy kierowane, zabawy tematyczne. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.  
1500-1530Rozchodzenie się dzieci do domu. Własna aktywność, czynności porządkowe.