Plan ramowy dnia

GODZINYRODZAJ CZYNNOŚCI
6.30 – 8.30 Radosny początek 🙂 dnia w przedszkolu;
Powitanie dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę
i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe: ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.  
8.30 – 9.00 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych.
Przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.  
9.00 – 9.30 Pyszne śniadanie.
Wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania.
9.30 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych (kształtowanie umiejętności społecznych, sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, rozwijanie zainteresowania przyrodą, matematyką, muzyką, plastyką, kształtowanie gotowości do nauki czytania
i pisania)  
10.00 – 11.30 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; gry i zabawy ruchowe.
Zabawy sportowe; obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery; wycieczki; tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.  
11.30 -12.00 Zabiegi higieniczne; czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu  
12.00 -12.30 Zdrowy i smaczny obiad.
Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania
się sztućcami.  
12.30 – 13.00 Czytanie książek; opowiadań z muzyką relaksacyjną w tle.
13.00 – 14.00 Zabawy ruchowe, integracyjne, zabawy ze śpiewem; uczestnictwo dzieci
w dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania; zabawy
wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
14.00 14.15 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, posiłku, praca dyżurnych.  
14.15- 16.30 Tworzenie warunków wspierających wielokierunkową aktywność dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dziecka. Zajęcia indywidualne.