Galeria - TRENINGU UWAŻNOŚCI dla dzieci

W Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie odbywają się w ramach TRENINGU UWAŻNOŚCI dla dzieci Metodą Eline Snel spotkania ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. Dzieci podczas treningu ćwiczą:

  • koncentrowanie uwagi na danej czynności/przedmiocie, utrzymywanie jej, kierowanie jej w pożądaną stronę,
  • obserwowanie swoich emocji, odczuć z ciała, doznań smakowych, węchowych, słuchowych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego,
  • zauważanie, obserwowanie i akceptowanie emocji/myśli bez oceniania ich,
  • akceptowanie siebie takimi jakimi są, a poprzez to rozwijanie życzliwości wobec siebie i innych.

Z udziału w treningu uważności płynie wiele korzyści dla dziecka, między innymi:

wzrost koncentracji (lepsza wydajność uczenia się) i polepszenie pamięci,  wzrost zdolności radzenia sobie z emocjami, frustracjami, bólem i napięciem,  długoterminowy i zauważalny spadek dolegliwości, takich jak zmęczenie, choroby, niepokój i bezsenność,  zauważalny wzrost zdolności relaksowania umysłu i ciała,  polepszenie relacji interpersonalnych.