Galeria - Światowy dzień świadomości autyzmu w Samorządowym Przedszkolu nr 3 im. W. Chotomskiej

3.04.2023. obchodziliśmy w Naszym Przedszkolu Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Hasłem przewodnim było ,,Rozumiem, pomagam, akceptuję, wspieram”. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Nawiązując do tego Naszym celem było przekazanie przedszkolakom wiedzy na temat autyzmu, a co za tym idzie budowanie wrażliwości, tolerancji i akceptacji oraz większej empatii dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Dominującym kolorem ubioru w tym dniu u przedszkolaków i pracowników był kolor niebieski, stanowiący symbol autyzmu. Na znak wsparcia osób ze spektrum autyzmu dzieci wraz z nauczycielami podjęli działania i aktywności, które chętnie wykonywali. Każda grupa stworzyła plakat w formie kolorowanki xxl oraz wykonała ustawienie np. w kształcie serca trzymając w ręku niebieskie baloniki. Wśród innych aktywności dominujących w tym dniu było uzupełnianie kart pracy według zawartych w nich wskazówek oraz oglądanie filmu, z którego dzieci dowiedziały się ważnych informacji na temat trudności specyficznych dla autyzmu a także zróżnicowanego poziomu funkcjonowania osób nim dotkniętych. Do Naszego przedszkola uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu i każdego dnia uwrażliwiamy i integrujemy wszystkich razem a włączając się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu chcemy przyczynić się do zmiany sposobu postrzegania osób ze spektrum autyzmu.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w obchody tego ważnego wydarzenia.

Małgorzata Łuksztet