Galeria - Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

Samorządowe Przedszkole nr 3  bierze udział w trzynastej edycji ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonego przez Fundację BOŚ skierowanego dla sześciolatków i klas I – III. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Główne cele projektu:

  • wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania
  • przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
  • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.
  • uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
  • kształcenie rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Na potrzeby projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” została utworzona „Dziecięca Drużyna Zdrowia”. Jej członkami były dzieci 6 –letnie oraz starsze posiadające orzeczenia   o potrzebie kształcenia specjalnego z dwóch grup; „Wróbelki” oraz „Stokrotki”. Brały one udział w cyklicznych spotkaniach, realizowanych zgodnie z harmonogramem projektu.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w placówce:

Sylwia Szweda, Wanda Zygmunt – Król, Anna Ciążyńska