Gminny konkurs plastyczny „Dzieci zapobiegają pożarom”

Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie ogłosiło Gminny konkurs plastyczny „Dzieci zapobiegają pożarom”. Celem konkursu było stosowanie różnorodnych technik pozwalających na ukazanie swoich emocji; poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: zabaw różnymi źródłami ognia; przybliżenie zawodu strażaka. Konkurs był przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat. Udział w przedsięwzięciu wzięło 6 placówek gimmych – … Czytaj dalej Gminny konkurs plastyczny „Dzieci zapobiegają pożarom”