„Stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa”
wystawa prac plastycznych 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w przygotowaniu wystawy tematycznej.

Celem wystawy jest:

  • zaprezentowanie wybranej stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiedzi artystycznej

Format : A3, A4
Technika dowolna: np.: farby, malowanie palcami, kredki, ołówek, wyklejanki, kredki pastelowe, mazaki, kolaż , witraż i inne wg uznania.
Dziecko może wykonać pracę samodzielnie lub we współpracy z rodziną.

Termin składania prac do 15 III 2023r. u wychowawców 

Wystawa prac odbędzie się w kościele św. Marcina w Szubinie od 19 III 2023r.

Organizator:
Jadwiga Pokrzywińska