Zajęcia taneczne

Od 2017 roku nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier prowadzonych przez instruktorów Centrum Tańca GABI.

OSTiDM to wyjątkowy i jedyny w Polsce autorski program edukacyjno – wychowawczy dla dzieci. Program został wprowadzony w 1995 roku i stale doskonali program merytoryczny, metodykę i system organizacyjny. Podstawowym założeniem programu jest jego powszechność oraz dostosowanie do wieku
i osobowości młodego człowieka. Główną ideą jest równe i sprawiedliwe traktowanie każdego dziecka, bez względu na jego talent, predyspozycje, wygląd i możliwości. Nauka form tanecznych jest dostosowana do etapów rozwojowych dzieci
i prowadzona w wersji dostępnej dla każdego z nich.

Program złożony jest z kilku stopni zaawansowania. Dzieci przechodzą kolejne etapy edukacji tanecznej tak, aby swobodnie zdobywać coraz większe umiejętności
i poznawać elementy o coraz wyższym poziomie zaangażowania ruchowego.
W programie uczestniczą dzieci od 3 do 12 lat.

Taniec jako niezwykle wszechstronna forma ruchu, zalecany jest na każdym etapie kształcenia dzieci, będąc działaniem uatrakcyjniającym proces dydaktyczno – wychowawczy.

Wprowadzony sposób motywacji pozwala wszystkim dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości, uczy wytrwałego dążenia do celu i pokonywania trudności.