Zajęcia plastyczne „Od bazgrania do pisania”

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 13.30-14.00
Prowadząca: mgr Wanda Zygmunt-Król

Zajęcia w ramach koła plastycznego oparte są na programie „Klucza do uczenia się – Od bazgrania do pisania”.

            Celem tych zajęć jest:

  • pomoc dzieciom w rozwijaniu umiejętności, jakich potrzebują zarówno do pisania jak i twórczego wypowiadania się za pośrednictwem sztuki
  • wspieranie uzdolnień i zainteresowań
  • kształtowanie intelektualnych potrzeb w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji
  • wyzwalanie kreatywnej postawy
  • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych
  • dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
  • rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
  • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy
  • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych)