Od bazgrania do pisania

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 12.30-13.00

Prowadząca: mgr Wanda Zygmunt-Król

Moduł „Od bazgrania do pisania” programu „Klucz do uczenia się” pomaga małym dzieciom w rozwinięciu umiejętności, jakich potrzebują zarówno do pisania jak i twórczego wypowiadania się za pośrednictwem sztuki. Otrzymują  możliwości rozwoju precyzyjnej kontroli ruchu oraz świadomości przestrzennej, jakiej wymagają oba te zadania. Uczą się , jak wykorzystywać znaki na papierze, modelować plastelinę i tworzyć wizualne modele różnych aspektów rzeczywistości przy pomocy różnorodnych środków ekspresji. Uczą  się , jak przedstawiać przedmioty będące w ruchu oraz w stanie spoczynku oraz jak wykorzystywać cechy kontrastujące ciała i mimiki, aby przekazywać różne emocje. Uczą się również, jak korzystać z kolorów do wyrażania emocji i tworzenia kontrastujących nastrojów. 

Program zapewnia stopniowe i systematyczne ramy wspierające rozwój zarówno pisania, jak i ekspresji poprzez zabawy plastyczne.