W świecie zmysłów

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 13.00-13.30

Prowadząca: Marlena Sikora

Dzisiaj malowaliśmy balonami

Malowanie rolkami

„Bańka w bańce” – ach, co to była za zabawa

Stymulacja polisensoryczna, to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć.

Celem koła „W świecie zmysłów” są zabawy i ćwiczenia przyczyniające się do wszechstronnego rozwoju dziecka oraz wielozmysłowego poznawania otaczającego świata.