Matematyka

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 13.30-14.00

Prowadząca: mgr Marta Kruzel

Dzieci uczęszczające na koło ,,Matematyka cz. I i II” będą poznawać język matematyki oraz określone umiejętności posługiwania się liczbami. Dowiedzą się o relacjach pomiędzy tym, co mierzą a kryteriami, jakie wykorzystują do pomiaru. Uświadomią sobie, że różne miary są potrzebne do porównywania różnych wielkości i cech przedmiotów. Głównym zadaniem będzie znajdowanie cech związanych z wielkością i ilością. Nie przekazujemy dzieciom konkretniej wiedzy, ale rozwijamy w nich zdolność do generalizowania oraz zauważania powiązań i relacji. Najważniejszą rzeczą w matematyce jest nauczenie myślenia, analizy logicznej oraz znajdowania zależności i relacji matematycznych.