Koło literackie

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 14.00-14.30

Prowadząca: mgr Helena Pakuła

Koło literackie realizowane jest w oparciu o program literacki Klucz do uczenia się autorstwa Galiny Dolya i Nikolai Veraksa. Program ten realizuje określony zestaw procedur, które mają pomóc dzieciom w rozwinięciu upodobania do słuchania bajek, poznanie baśniowego języka oraz zrozumienie struktury opowiadania. Ponadto realizacja programu daje dzieciom praktyczne,  namacalne wsparcie w rozwijaniu koncentracji ich uwagi i myślenia abstrakcyjnego.