Koło literackie

Prowadząca: mgr Helena Pakuła
muchomorki.szubin@op.pl
Godziny pracy do kontaktu z rodzicami:
poniedziałek 13.00-13.30

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających na dodatkowe zajęcia – Koła literackiego
W związku z nowymi regulacjami i wprowadzeniem zdalnego nauczania
od 25.03 do 10 04.2020 roku., zamieszczać będę  propozycje sposobów
 realizacji treści rozwijających kompetencje językowe, słowne, zainteresowania czytelnicze dziecka  w domu.
Dodatkowo zamieszczam linki, które wzbogacą moją ofertę.

Zainteresowani Rodzice mogą wysyłać zdjęcia, komentarze ze wspólnych zabaw i nauki z dziećmi na stronę: muchomorki.szubin@op.pl oraz kontaktować się z nauczycielem w poniedziałki 1300– 1330

Dzieciom i Rodzicom życzę dużo zdrowia, spokoju, wesołej zabawy.

06.04.2020r. – zabawa słowna „ Inne zakończenie bajki”

Rodzic czyta  bajkę znaną dziecku np. „Kot w butach”. Pokazuje ilustracje zawarte w książce. Po wysłuchaniu bajki, dziecko ma czas na zastanowienie się i podanie swojej wersji dalszego ciągu bajeczki.

Propozycje ciekawych stron:

edukacja.edux.pl
pisupisu.pl
https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,20-lamance_jezykowe.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,21-wyliczanki.html

„ Moja pierwsza książeczka”- temat dowolny

Pomoce: egzemplarz „pustej książeczki” zrobionej przez rodzica poprzez spięcie kilku kartek formatu A5 ze stroną tytułową i miejscem na podpis autora, kredki, pisaki, mazaki.

Zachęcenie dziecka do napisania własnej historii na kartkach książeczki. Rodzic podpowiada dziecku, że każdy może „napisać” książeczkę, nawet gdy jeszcze nie potrafi pisać. Zamiast zapisywać słowa, może rysować proste rysunki- symbole, które te słowa zastąpią. Może też rysować na kartkach to, co się wydarzyło. Dziecko opowiada treść obrazków, nadaje tytuł swojej książeczce. Rodzic może zapisać treść opowiadania dziecka.

______________________________________________________________________________

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 13.00-13.30
Prowadząca: mgr Helena Pakuła

Koło literackie realizowane jest w oparciu o program literacki Klucz do uczenia się autorstwa Galiny Dolya i Nikolai Veraksa. Program ten realizuje określony zestaw procedur, które mają pomóc dzieciom w rozwinięciu upodobania do słuchania bajek, poznanie baśniowego języka oraz zrozumienie struktury opowiadania. Ponadto realizacja programu daje dzieciom praktyczne,  namacalne wsparcie w rozwijaniu koncentracji ich uwagi i myślenia abstrakcyjnego.