KOŁO BADAWCZE „ŚLADAMI NELI, małej reporterki”

Zajęcia odbywają się w co drugą środę o godz. 13.00-14.00
Prowadzące: mgr Aleksandra Janiszewska, mgr Sylwia Szweda

Celem realizacji programu jest rozbudzanie w dzieciach zainteresowań poznawczych.  Przybliżanie kultury i zwyczajów panujących na różnych kontynentach, w wybranych państwach, z całym ich bogactwem, towarzyszą dzieciom mapa, atlas oraz globus.

Cel główny:

  • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
  • wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo-ekologicznej poprzez: obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie,
  • kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.

Cele szczegółowe: dziecko:

  • poszerza słownictwo o treści ekologiczne
  • dostrzega piękno świata przyrody,
  • rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka,
  • preferuje aktywne formy wypoczynku.
  • nauczy się tolerancji, akceptacji wobec ludzi z całego świata,
  • pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z  ludźmi  i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny,
  • będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata

Powyższe cele nie obejmują listy czynności, które dzieci muszą wykonać w ściśle określonych warunkach. Mają one charakter otwarty, pozwalający na modyfikację programu według własnych potrzeb.

Antarktyda

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________