Emocje, zmysły i teatralne pomysły

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 11.00 – 11.30
Prowadzące: mgr Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak, mgr Justyna Kurkiewicz

Nasze kukiełki

Zabawy teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. Pozwalają na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych. Wywiera duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtuje osobowość, rozładowuje nagromadzone emocje oraz wyostrza wszystkie zmysły dziecka.

Poprzez prowadzone zajęcia chcemy dokonywać pozytywnych zmian w małym człowieku, uwrażliwiać go na potrzeby otaczającego świata i przygotować do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Naszym nadrzędnym celem jest jednak rozwijanie indywidualnych umiejętności posiadanych przez dzieci i pomoc w odkrywaniu własnych możliwości. I co ważne, pamiętamy przy tym o dobrej zabawie!