Informacja o systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. e Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych w ramach wypełnienia obowiązków płynących z aktów prawnych:

– Karta Nauczyciela
Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
Art. 7 Obowiązki nauczyciela
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

– Ustawa o systemie oświaty
Art. 39 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

– Ustawa o finansach publicznych
Art.53  ust.,  art. 68 ust.2 Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
4) ochrona zasobów

– Prawo oświatowe
Art. 68 ust. 1 Zadania dyrektora szkoły lub placówki
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

Przedszkole reprezentowane przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, mając na uwagę w/w przepisy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia wychowankom oraz ich własności materialnych, a także rodzicom, nauczycielom oraz osobom odwiedzającym przedszkole zawiadamia o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie przedszkola.

Monitoringiem objęte są następujące miejsca: wejście główne, teren wokół przedszkola.

Wybrane miejsca są podatne na akty wandalizmu, braku poszanowania mienia szkoły oraz kradzieży.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie

Inspektorem ochrony danych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie  jest Pan Wawrzyniak Paweł

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły na podstawie art. 6 ust 1 pkt e).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 a lub art. 9 ust 2a.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego.