Programy edukacyjne

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

Art. 22a ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943, z późn. zm.)

  1. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości, autor Jolanta Wasilewska, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
  2. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania j. angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, autor: E. Wodzicka – Dondziłło, Wydawnictwo Juka,
  3. Tak! Jezus mnie kocha, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność,
  4. Moduły programu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej opartej na teorii L. Wygotskiego „Klucz do uczenia się: Od bazgrania do pisania; Moduł literaki; Gry rozwijające, Gąsienice (elementy); Matematyka cz. I i II.
  5. Programy ogólnopolskie: Skąd się biorą produkty ekologiczne?, Kubusiowi Przyjaciele Natury, autor: marka Kubuś, Ogólnopolski program o tematyce ekologicznej,
  6. Programy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Notecią: Czyste Powietrze Wokół Nas, Przedszkolny program edukacji antytytoniowej, Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami, Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych, Profilaktyka chporób pasożytniczych
  7. Programy własne: Program rozwijający kompetencje emocjonalno-społeczne ,,W krainie emocji”, W świecie zmysłów, Dziecięca drużyna pożarnicza, Profilaktyczny program logopedyczny ,,Logorymki”, Śpiewam, gram i tańczę, W świecie zmysłów, Każde dziecko jest geniuszem, Śladami Neli małej reporterki.