Programy i projekty zewnętrzne

1.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw .

2.Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzony przez Fundację BOŚ (rok szkolny 2022/2023)

Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do aktywności fizycznej.

3.Kampania Społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” (12.10.2022-19.10.2022)

Upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku poprzez realizację określonych zadań w projekcie.

4.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Finanse? A co to takiego?”

Szerzenie wiedzy finansowej wśród dzieci przedszkolnych, zaciekawienie ich tematem oraz zachęcenie nauczycieli do podejmowania tematu podczas zajęć dydaktycznych.

5.Ogólnopolska akcja Góra Grosza

Zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

6.Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

7.Ogólnopolska akcja „Sprzątania Świata-Polska 2022!”

Edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

8.Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”

Włączenie społeczności szkolnych w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

9.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”, III edycja (03.10.2022-31.05.2023)

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

10.Projekt edukacyjny „Zdrowo i sportowo” (grudzień 2022-kwiecień 2023)

Aktywizacja ruchowa dzieci, zachęcenie do zdrowego odżywiania i odpoczynku.

11.Akcja edukacyjna Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Nakle nad Notecią „Bezpieczne ferie”

Zwiększenie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, poprzez m.in. promowanie odpowiedzialnych zachowań na lodowisku czy stokach narciarskich, w celu zapobiegania zdarzeniom, które mogą stać się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia.