Programy edukacyjne

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Podstawa prawna:

Art. 22a ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943, z późn. zm.)

 1. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości, autor Jolanta Wasilewska, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
 2. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu, program nauczania j. angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, autor: E. Wodzicka – Dondziłło, Wydawnictwo Juka.

POZOSTAŁE PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Każdy mały przedszkolaczek  chętnie śpiewa, tańczy skacze, autor K. Mańkowska,
 2. Program ekspresji twórczej pt. ,,Mały artysta”, autor E. Ewert, D. Lubawy,
 3. Technologia rozwoju dziecka, Klucz do uczenia się-Matematyka część I,II”, autor G. Dolya, N. Veraksa,
 4. Koło literackie, Klucz do uczenia się ,,Moduł literacki”, autor
  G. Dolya, N. Veraksa,
 5. Program własny dla dzieci zdolnych przygotowany dla 3,4,5 latków pt. ,,Ze zmysłami za pan brat”, autor K. Krajewska,
 6. Program własny pt. ,,Emocje, zmysły i teatralne pomysły”, autor J. Kurkiewicz P. Gaszkowska-Grzeszczak,
 7. Program własny dla dzieci w wieku przedszkolnym, przejawiających uzdolnienia przyrodnicze pt. ,,Przyrody znaki poznają Przedszkolaki”, autor M. Łuksztet,
 8. Program z rytmiki pt. ,,Śpiewam, gram i tańczę”, autor J. Muzalewska,
 9. Program z religii pt. ,,Tak dla Jezusa”, autor ks K. Zegan, E. Kondrak B. Nosek,
 10. Program kompetencji społeczno-emocjonalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. ,,W krainie emocji”, autor M. Łuksztet,
 11. Profilaktyczny program logopedyczny ,,Logorymki”, autor E. Ewert.