Programy edukacyjne

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/19

Podstawa prawna:

Art. 22a ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943, z późn. zm.)

 1. Wokół Przedszkola, autor: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja
 2. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania j. angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, autor: E. Wodzicka – Dondziłło, Wydawnictwo Juka,
 3. Klucz do uczenia się – Konstrukcje, autor: G. Dolya, N. Veraksa, Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej opartej na teorii L. Wygotskiego,
 4. Klucz do uczenia się- Matematyka sensoryczna (elementy) Klucz do uczenia się – Od bazgrania do pisania, autor: G.Dolya, N.Veraksa, Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej opartej na teorii L. Wygotskiego,
 5. Przyjaciele Zippiego, autor: Angielska organizacja charytatywna „Partnerstwo dla Dzieci” – „Partnership for Children” PFC, Program zdrowia psychicznego, 
 6. Czyste Powietrze Wokół Nas, autor: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle n/Notecią, Przedszkolny program edukacji antytytoniowej
 7. Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami, autor: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle n/Notecią, Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych,
 8. Kubusiowi Przyjaciele Natury, autor: marka Kubuś, Ogólnopolski program o tematyce ekologicznej,
 9. Program rozwijający kompetencje emocjonalno-społeczne ,,W krainie emocji”, autor: T. Brelinska, M. Kruzel, program własny,
 10. W świecie zmysłów, autor: Wioleta Danielek, Sara DitrichSołtys, H. Tucholska, program własny,
 11. Dziecięca drużyna pożarnicza, autor: S. Szweda, A. Janiszewska, program własny,
 12.  Profilaktyczny program logopedyczny ,,Logorymki”, E. Ewert, program własny,
 13. Profilaktyka logopedyczna pod tytułem ,,Języczek wędrowniczek”, autor: N. Maciejewska, program własny,
 14. Program rozwijający kompetencje czytelnicze Polubić czytanie, autor: E. Ewert, W. Danielek, program własny.