Zooterapia

Zooterapia, nazywana inaczej animaloterapią jest naturalną metodą leczenia z udziałem zwierząt.

Cele zooterapii:
1. fizyczne – poprawa motoryki i koordynacji ruchowej, równowagi, wydłużanie umiejętności koncentracji i skupienia na wykonywanym zadaniu, zmniejszanie napięcia stresu, relaksacja,
2. poznawcze – zwiększenie zasobu słownictwa, poprawa pamięci, rozwijanie zainteresowań, poznawanie zwierząt, ich zachowań,
3. emocjonalne – nabywanie umiejętnoś właściwych reakcji w kontakcie ze zwierzętami, zwiększanie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności relaksacji, regulowanie równowagi emocjonalnej,
4. społeczne – chęć uczestnictwa w kontakcie ze zwierzętami, przewidywanie skutków swojego postępowania, wykazywanie się tolerancją, poszukiwanieskutecznych sposobów komunikacji, rozumienie języka niewerbalnego.