Terapia logopedyczne

Prowadząca: neurologopeda mgr Eliza Ewert

Europejski Dzień Logopedy w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest „Europejski Dzień Logopedy”. W Polsce święto te jest obchodzone od 2007r.  Celem tego dnia jest rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, W naszym przedszkolu  Europejski Dzień Logopedy obchodziliśmy 7 marca 2022 roku.  Z tej okazji we wszystkich grupach  przeprowadzone zostały grupowe zajęcia logopedyczne. Celem uroczystości  było motywowanie dzieci do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej, utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonemowego i percepcji słuchowej. Przedszkolaki utrwalały prawidłowy tor oddechowy w zabawie oddechowej ,,Talerzyki’’, gimnastykowały narządy mowy podczas bajki logopedycznej ,,Smok Obibok’’, wzięły udział w zabawach polegających na robieniu wesołych minek i trzymaniu słomki między górną wargą a nosem. Dzieci rozpoznawały i nazywały usłyszane dźwięki z płyty CD oraz wykonały ćwiczenia fonacyjno-naśladowcze podczas zabawy ,,Naśladuj albo zgadnij’’.

Dziękuję wszystkim dzieciom i  nauczycielkom za wspaniałą zabawę.

Neurologopeda
Eliza Ewert

Profilaktyka logopedyczna w grupie Biedronki

Profilaktyka logopedyczna w grupie Biedronki

______________________________________________________________________________

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu kierowane są do dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz mogą utrudniać naukę i rozwój. Zajęcia  realizowane są indywidualnie lub w małych zespołach (do 4 dzieci).

Cele zajęć logopedycznych:

1. Kształtowanie prawidłowej  mowy poprzez korygowanie zaburzeń.

2. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.

3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.

5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

JAK PRAWIDŁOWO POWINNA ROZWIJAĆ SIĘ MOWA TWOJEGO DZIECKA?

Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7 roku życia dzielimy na cztery okresy:

 • okres melodii,
 • okres wyrazu,
 • okres zdania,  
 • okres swoistej mowy dziecięcej.

Okres melodii (od urodzenia do 1 roku życia)

 Krzyk

– noworodek za pomocą krzyku sygnalizuje matce swoją potrzebę i kojarzy, że za każdym razem, gdy zaczyna krzyczeć pojawia się matka – jest to pierwsze porozumienie;

Głużenie (gruchanie) 2-3 m.ż.

– wydawanie przez niemowlę różnych dźwięków, towarzyszą mu nieskoordynowane ruchy ciała i kończyn;

Gaworzenie 6-7 m.ż.

– zamierzone wydawanie i powtarzanie dźwięków, pierwsze sylaby (ma, ta, ba, później: ma – ma, ta – ta, ba – ba), które dziecko powtarza wielokrotnie, ale nie przypisuje im konkretnego znaczenia;

Pod koniec 1 roku życia 
– dziecko potrafi komunikować się przy pomocy kilku prostych słów dotyczących    podstawowych rzeczy w otoczeniu dziecka (części ciała, osoby, ubranko);

Okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia)
 –  wyraz pełni w tym momencie funkcję zdania;    
 –  dziecko potrafi wypowiedzieć samogłoski a, u, i, e oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, ś, ć, a czasami też ź i dź. Pozostałe spółgłoski zastępuje innymi, podobnymi;
 –  pojawiają się wyrazy dźwiękonaśladowcze, np. muu, hau-hau, miau-miau, itp.;
 –  Pojawiają się wyrazy takie jak: mama, tata, baba;
 –  początkowo dziecko upraszcza budowę słów wymawiając pierwszą sylabę lub końcówkę wyrazu, np. daj – da, pić – pi, Ola – La,  itp.;

Okres zdania (od 2 do 3 roku życia)
 –  dziecko tworzy dwuwyrazowe zlepki zdań np. „baba koko” – które w konkretnej sytuacji są komunikatywne dla odbiorcy;
 –  wraz z biegiem rozwoju, zlepki wyrazowe przekształcane są w równoważniki zdań. Znaczenie ich jest już bardziej przejrzyste, ale nadal są ściśle powiązane z kontekstem sytuacyjnym;
 –   dziecko prawidłowo wymawia głoski: a, o, u, e, y, i, p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, ch, l;
 –   pod koniec tego okresu mogą pojawić się również głoski: s, z, c, dz;

Okres swoistej mowy dziecięcej (od 3 do 7 roku życia)
–  W tym okresie mowa w dalszym ciągu się rozwija, znacząco wzbogaca się zasób słownictwa, rozwija się umiejętność budowania zdań złożonych.

W wieku 3-5 lat dzieci popełniają liczne dopuszczalne błędy językowe: 
 –   kontaminacje (tworzenie wyrazu z 2 – 3 innych, np. słowo „zatelefonić”);
 –   neologizmy (np. dziecko nazywa żelazko – „prasowaczką”);
 –   przestawianie głosek (metatezy, np. „kordła”);
 –   nieporadne stopniowanie przymiotników („najlepsiejszy”);
 –   mieszanie osób i rodzajów;
 –   opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (zupa pomidorowa -zupa midolowa, lokomotywa –komotywa);
 –   głoska r może być wymawiana jako l ;

Rozwój mowy czterolatka:
– Głoski: sz, ż, cz, dż dziecko może wymawiać jako: s, z, c, dz;
– utrwalają się głoski: s, z, c, dz, dziecko już nie powinno ich zamieniać na:  ś, ź, ć, dź;
– może pojawić się głoska r, choć jej brak nie powinien jeszcze niepokoić;
– może pojawić się tzw. hiperpoprawność związana z opanowaniem nowych, trudnych
– głosek np. zastępowanie głosek: s, z, c, dz, przez: sz, ż, cz, dż – np.: szamochód,   czebula;

Rozwój mowy pięciolatka:
– wypowiedzi są zwykle poprawne gramatycznie, wielozdaniowe; 
– dziecko potrafi poprawnie powtórzyć głoski: sz, ż, cz, dż, chociaż w mowie potocznej mogą wciąż być zastępowane przez: s, z, c, dz;
– prawidłowa głoska r często pojawia się w tym okresie;
– dziecko potrafi wyjaśnić znaczenie słów;
– dziecko chętnie poprawia się, szukając prawidłowego brzmienia wyrazu; 

Rozwój mowy sześciolatka:
– sześciolatek powinien poprawnie wymawiać wszystkie dźwięki w tym również głoski sz, ż, cz, dż oraz r;
– dokonywać tzw. głoskowania czyli analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
– umieć wyodrębnić głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu;
– samodzielnie wymyślać wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę;
– wyklaskać ilość sylab w wyrazie;
– prawidłowo określać położenie przedmiotu względem otoczenia (nad, pod, obok, między, wewnątrz itp.)