Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu kierowane są do dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz mogą utrudniać naukę i rozwój. Zajęcia  realizowane są indywidualnie lub w małych zespołach (do 4 dzieci).

Cele zajęć logopedycznych:

1. Kształtowanie prawidłowej  mowy poprzez korygowanie zaburzeń.

2. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.

3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.

5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
http://przedszkolechmielno.przedszkolowo.pl/program-zajec-logopedycznych