Rehabilitacja ruchowa

Prowadząca: fizjoterapeuta Dorota Lubawy

Rehabilitacja  ruchowa w to  szereg  oddziaływań  stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie  jego  rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w kilku osobowych zespołach.

Głównym zadaniem rehabilitacji ruchowej jest kształtowanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka. W trakcie współpracy z dzieckiem, wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do indywidualnych  potrzeb dziecka. Wiodące cele to:

 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu,
 • doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność),
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej,
 • korekcja oraz kompensacja odchyleń rozwojowych,
 • kształtowanie koncentracji przez gry i zabawy,
 • kształtowanie schematu ciała i orientacji w przestrzeni,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapobieganie pogłębiania się przykurczy,
 • korygowanie wad postawy,
 • poprawa jakości chodu,
 • poprawa zakresu samoobsługi.
 • kształtowanie funkcji równoważnych,
 • rozwijanie i doskonalenie zdolności motoryki małej i dużej