Rehabilitacja ruchowa

Prowadząca: fizjoterapeuta Dorota Lubawy

Ruch jest przejawem życia. Szczególnie w ciągu pierwszych lat aktywność fizyczna jest podstawą wszechstronnego rozwoju człowieka. W tym okresie powstaje fundament zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego oraz wyrabiają się główne cechy osobowościowe człowieka. U dzieci w wieku przedszkolnym występuje tzw. „głód ruchu”. Warto wykorzystać ten naturalny okres w rozwoju przedszkolaków w celu choćby ukształtowania nawyków prawidłowej postawy ciała, aktywności ruchowej.

Dlatego w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia ze wspomaganie ruchowego z elementami profilaktyki. Celem zajęć jest wzmacnianie mięśni kręgosłupa, kończyn dolnych, górnych oraz nauka  przyjmowanie prawidłowej postawy ciała. Podczas ćwiczeń dzieci uczą się również koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni  co wspomaga prawidłowy rozwój psychoruchowy każdego dziecka.

Na zajęciach wykorzystywane są różne formy aktywności ruchowej: elementy gimnastyki korekcyjnej, zabawy i gry ruchowe, zabawy orientacyjne , skoczne i rzutne. Do ćwiczeń ze wspomagania rozwoju ruchowego z elementami profilaktyki wykorzystywane są pomoce tj.: szarfy, obręcze, laski gimnastyczne, woreczki, ławeczki oraz nowoczesne technologie- dywan interaktywny Fun Floor  i robot Photon.