Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Prowadząca:

socjoterapeuta Teresa Brelinska

socjoterapeuta mgr Marta Kruzel

            Rozwój społeczno-emocjonalny jest nie mniej ważny od rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Każde dziecko żyje w małej społeczności, jaką jest rodzina i grupa przedszkolna. Pełni wiele ról: jest córką/synem dla swoich rodziców, wnuczką/wnuczkiem dla swoich dziadków, koleżanką/ kolegą w przedszkolu. Z czasem każde dziecko będzie miało coraz więcej ważnych zadań do wykonania w społeczeństwie.

            Zajęcia rozwijają kompetencje emocjonalno-społeczne. Podczas zajęć dzieci uczą się zasad zachowania się, współpracy z innymi, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Pracujemy także nad konstruktywnym radzeniem sobie z trudnymi emocjami dzieci, takimi jak: złość, smutek, tęsknota. Zajęcia dają dzieciom możliwość odreagowania tych emocji i przemienienia ich w pozytywne doświadczenie.

Metody prowadzenia zajęć

  • drama – polega ona na tym, że dziecko wciela się w role, w postaci i wygłasza sentencje. Często są to słowa z życia wzięte, odzwierciedlają sytuacje, w których dziecko się mogło znaleźć. Drama umożliwia ukazanie emocji, jakich mogło doznać dziecko w życiu. Często w zwykłej rozmowie o tym nie powie, ale w dramie zostanie to zagrane. Wypowiedzenie blokujących je słów, odegranie emocji, pozwala na uwolnienie się od zaburzeń powstających w pamięci emocjonalnej.
  • rysunek terapeutyczny – kolejna metoda pracy z dziećmi, bardzo często praktykowana. Dzieci rysują np. dom, drzewo.  Liczy się treść rysunku, jego geometria, wybór koloru, intensywność barw czy sposób użycia i odczytania symbolu. Podczas terapii rysunkiem zadaniem dzieci jest np. narysowanie radości, smutku, złości.
  • zabawa – dostarcza wielu informacji na temat sposobu kontaktu z innymi, przyjmowania ról w grupie, znoszenia porażek. Dziecko wchodzi w pewne role, angażuje się w nie.
  • trening interpersonalny – umożliwia wszystkim kontakt ze sobą, branie udziału we wspólnych działaniach. Terapeuta obserwuje zachowania dziecka  w grupie, reagowanie na porażki, na sukces, sposób wykonywania powierzonych zadań.
  • kodeks złości – dzieci bardzo lubią zajęcia o swoich emocjach. Częste ćwiczenie to np. wymyślanie kodeksu złości, czyli w jaki sposób można okazać złość, jak ją odreagować. Dzieci mają świetne pomysły, np. można wziąć swoją poduszkę i uderzać w nią pięściami, można wyjść do innego pokoju  i pozwolić sobie na krzyk. W takim kodeksie ustalamy także, czego nie wolno robić.
  • opowiadania – terapeuta może także wykorzystywać opowiadania, w których bohaterowie zachowują się w określony sposób. Dzieci bardzo szybko wcielają się w role takiego bohatera i przejmują jego kwestie.

Te wszystkie zabawy i ćwiczenia świetnie pomagają w opanowaniu emocji u dzieci nieśmiałych i dzieci nadruchliwych. Dzieci uczęszczające na zajęcia socjoterapeutyczne szybko uczą się właściwych zachowań społecznych i przenoszą je na praktyczny grunt. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu, w 2 grupach, które prowadzą specjaliści- socjoterapeuci- Teresa Brelinska, mgr Marta Kruzel.