Religia

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek o godz. 11.00-11.30

Prowadząca: mgr Jadwiga Pokrzywińska

Zajęcia prowadzone są dla dzieci 6-letnich i starszych. Celem zajęć jest wprowadzenie katechizowanych w doświadczenie obecności Boga w konkretnych realiach ich codziennego życia poprzez przywoływanie i rozwijanie w nich przekonania, że są w sposób szczególny kochani przez Pana Boga. Każde zajęcia rozpoczynamy rytuałem przygotowania kącika modlitwy.  Wspólnie ustawiamy obraz Pana Jezusa i zapalamy świece. W tym miejscu zawsze rozpoczyna się katecheza. Tematy katechez wprowadzają dzieci w świat zagadnień religijnych, modlitw, postaci biblijnych, świąt zgodnie z kalendarzem liturgicznym. W czasie katechez wprowadzane są różne metody i formy pracy: rozmowa, śpiew, obraz, dotyk, ruch,  dzięki czemu dzieci są cały czas aktywne i skoncentrowane.  Dzieci uczą się krótkich piosenek, które szybko zapamiętują i które z łatwością mogą powtarzać w domu.