O nas

Samorządowe Przedszkole nr 3 funkcjonuje od 1981 roku. Zostało otwarte na podwalinach szkoły podstawowej.

Od początku swego istnienia  funkcję dyrektora pełniła p. Alfreda Skoczylas.

W roku 1999 zostały utworzone pierwsze oddziały integracyjne, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Przedszkole otrzymało tytuł Wojewódzkiego Lidera Integracji Kuratorium Oświaty i Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Kolejnymi dyrektorami w placówce byli:
– lata 1988-2012- mgr Maria Nowak
– lata 2012-2016- mgr Ewa Sendwicka
– od 2016 – mgr Lidia Zielińska.

Nauczyciele dyplomowani:

mgr Eliza Ewert
mgr Aleksandra Janiszewska
mgr Marta Kruzel
mgr Jolanta Muzalewska
mgr Aleksandra Nejman
mgr Helena Pakuła
mgr Lidia Zielińska
mgr Wanda Zygmunt-Król

Nauczyciele mianowani:

mgr Wioleta Danielek
mgr Małgorzata Łuksztet
mgr Sylwia Szweda

Nauczyciele kontraktowi:

mgr Katarzyna Boruch
mgr Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak
mgr Justyna Kurkiewicz
mgr Daria Sołtys

Nauczyciele stażyści:

Kamila Krajewska
Dorota Lubawy

Specjaliści:

Logopeda-mgr Eliza Ewert
Psycholog- mgr Patrycja Gaszkowska-Grzeszczak
Terapeuta Integracji Sensorycznej-mgr Justyna Kurkiewicz
Nauczyciel fizjoterapeuta-Dorota Lubawy

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Eliza Ewert

Nauczyciel religii:
mgr Katarzyna Boruch

Nauczyciel rytmiki:
mgr Jolanta Muzalewska

Pomoce nauczyciela:
Marzanna Domagalska
Izabela Podobińska
Brygida Stypczyńska

Intendent:
Wioletta Maćkowiak

Sekretarka:
Małgorzata Winkowska

Kucharka:
Magdalena Habera

Pomoc kucharki:
Małgorzata Witek

Woźny:
Andrzej Zieliński

Nasze przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie:
– wychowania przedszkolnego,
– edukacji wczesnoszkolnej,
– pedagogiki specjalnej,
– pedagogiki opiekuńczej,
– pedagogiki społecznej,
– opieki i wychowania z profilaktyką uzależnień,
– nauczania języka angielskiego,
– logopedii,
– rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych,
– surdopedagogiki,
– fizjoterapii,
– integracji sensorycznej,
– dogoterapii,
– wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,
– mutyzmu selektywnego,
– treningu umiejętności społecznych.

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują metody jak:
– metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
– elementy integracji sensorycznej,
– metoda Knillów,
–  edukacja przez ruch – Doroty Dziamskiej,
–  metoda dobrego startu M. Bogdanowicz,
–  metody C. Orffa,
–  Pedagogika Zabawy,
– metoda werbo-tonalna,
– stymulacja wzrokowa, słuchowa, dotykowa,
–  Klucz do uczenia się- moduły tematyczne oparte na teorii L. Wygotskiego, –  TPR – Total physical response (reagowanie całym ciałem),
– Audiolingwalna (nacisk położony jest na słuchanie, potem dziecko zaczyna mówić , czytać i pisać),
– Audiowizualna (technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy technicznych takich jak: tablica multimedialna, projektor, komputer),
– Action-based Approach (na podstawie gier i zabaw dostosowanych do wieku),
– PNF 1 i PNF 2 (Koncepcja M. Knott),
– terapia neurotaktykalna,
– terapia ręki.