O nas

Samorządowe Przedszkole nr 3 funkcjonuje od 1981 roku. Zostało otwarte na podwalinach szkoły podstawowej.

Od początku swego istnienia  funkcję dyrektora pełniła p. Alfreda Skoczylas.

W roku 1999 zostały utworzone pierwsze oddziały integracyjne, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Przedszkole otrzymało tytuł Wojewódzkiego Lidera Integracji Kuratorium Oświaty i Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Kolejnymi dyrektorami w placówce byli:

– lata 1988-2012- mgr Maria Nowak

– lata 2012-2016- mgr Ewa Sendwicka

– od 2016 – mgr Lidia Zielińska.

Nauczyciele dyplomowani:

Teresa Brelinska

mgr Eliza Ewert

mgr Aleksandra Janiszewska

mgr Marta Kruzel

mgr Aleksandra Nejman

mgr Helena Pakuła

Marlena Sikora

mgr Lidia Zielińska

mgr Wanda Zygmunt -Król

Nauczyciele mianowani:

mgr Małgorzata Łuksztet

mgr Sylwia Szweda

Nauczyciele kontraktowi:

mgr Karolina Brzykcy

mgr Wioleta Danielek

mgr Sara Dittrich

mgr Natalia Maciejewska

mgr Daria Sołtys

mgr Hanna Tucholska

Nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego:

Aleksandra Jahnke

Specjaliści:

Logopeda-mgr Eliza Ewert

Psycholog-

Terapeuta Integracji Sensorycznej-mgr Justyna Kurkiewicz

Fizjoterapeuta-Lubawy Dorota

Nauczyciele wspomagający pracę z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

Socjoterapeuci:

Teresa Brelinska

mgr Marta Kruzel

mgr Wanda Zygmunt-Król

Nauczyciel języka angielskiego:

mgr Eliza Ewert

Nauczyciel religii:

mgr Agnieszka Berka

Pomoce nauczyciela:

Marzanna Domagalska

Aleksandra Nowak

Izabela Podobińska

Anna Schewe

Brygida Stypczyńska

Małgorzata Witek

Intendent:

Wioletta Maćkowiak

Sekretarka:

Małgorzata Winkowska

Kucharka:

Magdalena Habera

Pomoc kucharki:

Teresa Krall

Aleksandra Lis

Woźny:

Andrzej Zieliński

Nasze przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie:

– wychowania przedszkolnego,

– edukacji wczesnoszkolnej,

– pedagogiki specjalnej,

– pedagogiki opiekuńczej,

– pedagogiki społecznej,

– opieki i wychowania z profilaktyką uzależnień,

– nauczania języka angielskiego,  

– logopedii,

– socjoterapii,

– surdopedagogiki,

– fizjoterapii

– gimnastyki korekcyjnej,

– integracji sensorycznej,

– dogoterapii,

-wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,

– mutyzmu selektywnego.

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują metody jak:

– metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

– elementy integracji sensorycznej,

– metoda Knillów,

–  edukacja przez ruch – Doroty Dziamskiej,

–  metoda dobrego startu M. Bogdanowicz,

–  metody C. Orffa,

–  Pedagogika Zabawy,

– metoda werbo-tonalna,

– stymulacja wzrokowa, słuchowa, dotykowa,

–  Klucz do uczenia się- moduły tematyczne oparte na teorii L. Wygotskiego,

–  TPR – Total physical response (reagowanie całym ciałem)

– Audiolingwalna (nacisk położony jest na słuchanie, potem dziecko zaczyna mówić , czytać i pisać)

– Audiowizualna (technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy technicznych takich jak: tablica multimedialna, projektor, komputer)

– Action-based Approach (na podstawie gier i zabaw dostosowanych do wieku)

– PNF 1 i PNF 2 (Koncepcja M. Knott)

– terapia neurotaktykalna

– terapia ręki