konkurs plastyczny

Serdecznie dziękujemy dzieciom za reprezentowanie

Naszego Przedszkola w Konkursie plastycznym dla dzieci

z oddziałów przedszkolnych „Mój kościół – domem Boga”.