Dogoterapia

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 11.00-12.00

Prowadząca: specjalista – kynoterapeuta Emilia Kasprzak

Dogoterapia – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Cele dogoterapii:
1. fizyczne – poprawa motoryki i koordynacji ruchowej, równowagi, wydłużanie umiejętności koncentracji i skupienia na wykonywanym zadaniu, zmniejszanie napięcia stresu, relaksacja,
2. poznawcze – zwiększenie zasobu słownictwa, poprawa pamięci, rozwijanie zainteresowań, poznawanie zwierząt, ich zachowań,
3. emocjonalne – nabywanie umiejętnoś właściwych reakcji w kontakcie ze zwierzętami, zwiększanie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności relaksacji, regulowanie równowagi emocjonalnej,
4. społeczne – chęć uczestnictwa w kontakcie z psem, przewidywanie skutków swojego postępowania, wykazywanie się tolerancją, poszukiwanie skutecznych sposobów komunikacji, rozumienie języka niewerbalnego.