Zajęcia na basenie

Zajęcia terapeutyczne na basenie organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia te mają charakter rehabilitacyjny, rewalidacyjny i edukacyjny.

Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów/terapeutów.

Zajęcia na basenie odbywają się cyklicznie 2 razy w miesiącu w środę o godz. 10.00-11.00.